CƠ CẤU TỔ CHỨC XÃ ÂN PHÚ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

01

Trần Văn Thư

BT - Chủ tịch UBND

0972165943

02

Nguyễn Đình Minh

P. Bí thư Thường trực

0974743441

03

Phạm Quang Tùng

P. BT-Chủ tịch MTTQ

0389533576

04

Trần Văn Cư

P. CT HĐND

0984624900

05

Phan Văn Hóa

P. Chủ tịch UBND

0986725424

06

Nguyễn Đình Hảo

Trưởng Công an (UV. UB)

0972899996

07

Đặng Minh Tâm

Xã đội trưởng

(UV.UBND)

0973079242

 

                                          CƠ CÂU BỘ MÁY ĐƠN VỊ XÃ ÂN PHÚ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số ĐT

 

Khối Đảng

   

01

Trần Văn Thư

Bí thư Đảng ủy

0972156943

02

Nguyễn Đình Minh

P.Bí thư Thường trực- CT HĐND

0974743441

03

Bùi Thị Mùi

Văn phòng

0984034916

 

Khối UBND

   

01

Trần Văn Thư

Chủ tịch UBND

0972156943

02

Trần Văn Cư

P. CT HĐND

0972120020

03

Phan Văn Hóa

P. Chủ tịch UBND

0986725424

04

Đặng Văn Thắng

Văn hóa - TT

0907454699

05

Nguyễn Đình Hảo

Trưởng Công an

0972899996

06

Lưu Thị Ngọc

Văn phòng xã

0989930301

07

Trần Văn Linh

Kế toán NS

0988316867

08

Nguyễn Quang Hiếu

Địa chính

0986468212

09

Nguyễn Hoài Nam

Văn hóa – CS

0973908262

10

Phan Thúc Định

Tư pháp

0835300729

11

Đặng Minh Tâm

Xã đội trưởng

0973079242

12

Nguyễn Thị Thuận

NTM

0975903979

                                     Khối Mặt trận và các đoàn thể - Chính trị xã hội

01

Phạm Quang Tùng

Chủ tịch MTTQ xã

0389533576

02

Nguyễn Thị Lý

P. Chủ tịch UBMT xã

0359032976

03

Phùng Thị Chiều

Chủ tịch HLHPN

0986694867

04

Trần Thị Châu

P. Chủ tịch HLHPN

0942503970

05

Phùng Văn Cầu

Bí thư Đoàn TN

0988121923

06

Trần Văn Hợp

Chủ tịch Hội CCB

0986694867

07

Phùng Đăng Anh

Phó Chủ tịch Hội CCB

0386966036

08

Cù Huy Nhàn

Chủ tịch hội ND

0965839955

09

Cù Thị Lành

P. Chủ tịch hội ND

0968572110

CHƯƠNG TRÌNH PHÁT THANH
 Liên kết website
Thống kê: 44.721
Online: 25