Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Lĩnh tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

Sáng ngày 6/8 xã Đức Lĩnh tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc goa xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2010-2020. Đến dự có Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện và các thành viên tổ công tác huyện phụ trách chỉ đạo xã Đức Lĩnh.

Phát huy thế mạnh về điều kiện tự nhiên, tiềm năng đất đai, dân số, được sự quan tâm  của các cấp các ngành xã Đức Lĩnh đã đẩy mạnh tuyên truyền mục đích ý nghĩa  xây dựng NTM, xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể; chỉ đạo một cách căn cơ, quyết liệt, bài bản; huy động tối đã mọi nguồn lực, nhờ vậy xây xây dựng NTM đã làm cho bộ mặt  xã Đức Lĩnh thực sự khang trang đổi mới,  nhân dân đoàn kết, ấm no, hạnh phúc, xã được công nhận đạt chuẩn năm 2015.

Chỉ tính riêng từ năm 2016 đến nay xã đã huy động trên 82 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp từ tiền mặt, ngày công, hiến đất, vật liệu quy ra tiền gần 50 tỷ đồng, còn lại các nguồn huy động khác. Hiện xã có 3/3 trường học đạt chuẩn quốc gia, phổ cập giao dục đúng độ tuổi; chất lượng giao dục, chăm sóc y tế cho người dân được nâng lên;  10/10 thôn có nhà văn hóa và khu thể thao thôn đạt quy định, có 4/10 thôn đạt khu dân cư kiểu mẫu và 123 hộ  đạt vườn mẫu; 100% hộ sự dụng điện thăp sáng; Toàn xã thành lập được 6 HTX, 78 mô hình trồng cam, 25 mô hình chăn nuôi bò liên kết với doanh nghiệp.  Tỷ lệ hộ nghèo năm 2019 trên địa bàn còn 7,38%, trong đó hộ nghèo NTM là 3,39%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 38,11 triệu đồng/người, xã  duy trì và giữ vững xã đạt NTM theo quyết định 05 của UBND tỉnh, hiện đang tập trung xây dựng xã NTM nâng cao.

Bên cạnh kết quả đạt được tại hội nghị cũng đa tập trung thảo luận nêu ra những tồn tại hạn chế như: Mức độ đạt tiêu chí còn thấp, môi trường nông thôn đang ảnh hưởng đến sức khẻo đời sống người dân; Một số cán bộ xã, thôn chưa thực sự vào cuộc một cách quyết liệt; Các mô hình phát triển kinh tế khá nhanh nhưng chưa bền vững.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận  những nổ lực trong xây dựng NTM ở xã Đức Lĩnh đồng thời thẳn thắn chỉ ra những tồn tại hạn chế, nhất là xây dựng NTM của xã  hiện đang có phần chững lại. Theo đó Đ/c Nguyễn Thái Hòa chỉ đạo xã Đức Lĩnh cần tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức của cán bộ, đản viên và các tầng lớp nhân dân trong xây dưng NTM. Rà soát lại kết quả các tiêu chí từ đó xây dựng khung kế hoạch, lộ trình, phần việc cụ thể theo quyết định 05 của UBND tỉnh để thực hiện. Gắn thực hiện các tiêu chí một cách động bộ phải tập trung với phát triển kinh tế, nâng cao đời sống tin thần cho người dân. Bám sát cơ sở, chỉ đạo một cách căn cơ quyết liệt, quyết tâm xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao tiến tới xây dựng xã NTM kiểu mẫu.

Tại hội nghị xã Đức Lĩnh đã khen thưởng vinh danh 8 tập thể 9 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 -2020.

Xuân Hoàn – Thu Hương

Rss