Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Giang ký kết chương trình phối hợp công tác giữa UB MTTQ và UBND

Sáng ngày 2/10, Đảng ủy xã Đức giang tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương giai đoạn 2018- 2021. Tới dự có các Đ/c: Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy, Trần Đức Huyên- Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, Tổ trưởng Tổ công tác BTV huyện ủy phụ trách xã Đức Giang, đại diện UBMTTQ huyện, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện.

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, điều hành của các cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến thôn xóm, công tác Dân vận trong hệ thống chính trị nói chung và công tác Dân vận của chính quyền nói riêng tại xã Đức Giang ngày càng đạt được kết quả tích cực. Đảng ủy xã đã lồng ghép, triển khai tổ chức thực hiện công tác dân vận vào các chương trình, kế hoạch công tác định kỳ hàng tháng, quý, năm gắn với công tác phát triển kinh tế, văn hóa xã hội và công tác nội chính. Nhiều phong trào thi đua được đẩy mạnh, nhất là về phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng. Hoạt động phối hợp giữa chính quyền với Ban dân vận Đảng ủy, Mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, nhân dân ngày càng nhịp nhàng, hiệu quả, tạo sự đồng thuận trong xã hội góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Các bên liên quan ở xã Đức Giang ký kết thực hiện nhiệm vụ chính trị

Trên cơ sở kết quả công tác Dân vận đã đạt được, trong giai đoạn 2018 – 2021, tại lễ ký kết Đảng ủy xã Đức Giang đã thống nhất ký kết chương trình phối hợp với các nội dung: Cụ thể hóa kịp thời các chủ trương của Đảng về công tác Dân vận thành các chính sách, chương trình, kế hoạch phù hợp với thực tiễn nhằm đáp ứng quyền, lợi ích, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tổ chức thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Chung tay vì người nghèo”, phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…

Đ/c Nguyễn Quốc Đạt – UVBTV, Trưởng Ban dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lễ ký kết, Đ/c Nguyễn Quốc Đạt – Trưởng Ban dân vận Huyện ủy đề nghị trên cơ sở các nội dung đã được ký kết, các ban, ngành, đoàn thể xã phải nâng cao ý thức, trách nhiệm thực hiện tốt các nội dung đã ký kết. Trong đó, phải xây dựng kế hoạch, lộ trình rõ ràng; hàng tuần, hàng tháng phải có đánh giá cụ thể về những việc đã và chưa hoàn thành. Mục tiêu là nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của bộ máy chính quyền, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của địa phương, nhất là đẩy mạnh phong trào xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM.  

Lê Thủy – Quốc Lập

 

Rss