Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Xã Đức Bồng tập huấn hướng dẫn xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu và xử lý rác thải sinh hoạt.

Xã Đức Bồng ( Vũ Quang) phối hợp với Văn phòng Nông thôn mới huyện tổ chức tập huấn cho nhân dân thôn 3 về xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu; hướng dẫn phân loại và xử lý rác thải sinh hoạt .

Theo đó các hộ dân Thôn 3 xã Đức Bồng đã được thông tin về thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, nhất là vấn đề ô nhiễm môi trường từ rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại đồng ruộng, tác hại và ảnh hưởng đến môi trường và sức khỏe con người, đồng thời đã được hướng dẫn phân loại, thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt ngay tại hộ gia đình, khu dân cư theo từng loại như: Rác dễ phân hủy, rác khó phân hủy và rác tái chế.  Vai trò của các cấp, ngành, cộng đồng trong quản lý rác thải khu dân cư, hộ gia đình. Hướng dẫn xây dựng mô hình phân loại rác thải bảo vệ môi trường hiệu quả tại tại gia đình, khu dân cư...

 Cũng tại buổi tập huấn các hộ dân cũng đã được thôn tin về thực trạng khu dân cư, vườn ở Hà Tĩnh nói chung và Vũ Quang nói riêng trước khi xây dựng NTM. Những phần việc cần làm và những yêu cầu đặt ra để thực hiện đảm bảo  theo 10 tiêu chí xây dưng khu dân cư mẫu quy định. Công tác tổ chức thực hiện, những bài học kinh nghiệm trong xây dựng khu dân cư mẫu vườn mẫu.

Lãnh đạo xã Đức Bồng trao giỏ rác cho các hộ dân

 Tại lớp tập huấn xã Đức Bồng ( Vũ Quang) cũng đã trao gần 300 giỏ Rác cho các hộ dân để dùng phân loại khác phân hủy và không phân hủy. Được biêt thời gian tới xã Đức Bồng sẽ tiếp tục tập huấn cho 6 thôn còn lại, đồng thời sẽ trao 500 giỏ rác cho thôn 1 và thôn 6, đây là các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019.

Xuân Hoàn  - Thu Hương 

Rss