Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Xã Hương Điền: Tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 -2019.

Chiều ngày 27/12, xã Hương Điền tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2014 -2019; Triển khai phương hướng nhiệm vụ 2020 và những năm tiếp theo.Tham dự có đại diện lãnh đạo các ban ngành đoàn thể huyện.

Văn nghệ chào mừng hội nghị tổng kết

Hương Điền là xã tái định cư thuộc dự án thủy lợi Ngàn Trươi Cẩm Trang, địa phương triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM  với điểm xuất phát thấp, huy động nguồn lực khó, cơ sở hạ tầng yếu kém, thu nhập đạt thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; Tại thời điểm cuối năm 2014, xã mới chỉ đạt 8/20 tiêu chí, áp lực là không hề ít.

Xác định Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Ngay ban đầu triển khai,dưới sự chỉ đạo của  BCĐ NTM huyện, xã đã thành lập BCĐ cấp xã, quán triệt Nghị quyết các cấp đến tận các chi bộ thôn xóm, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, từ tuyên truyền vận động, ban hành các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế đến huy động nguồn lực…Qua 5 năm, xã đã ban hành 56 văn bản các loại, tổ chức 56 lượt tuyên truyền với 1650 lượt người tham gia.

Nhờ đó,đến nay trên địa bàn xã đã có gần 50 mô hình kinh tế các loại cho  doanh thu từ 80 triệu đồng trở lên, xây dựng được 2 KDC kiểu mẫu, 39 vườn mẫu. Thành lập được 2 HTX, 1THT trồng cam liên kết với doanh nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người năm 2019 là 33,82 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 2,94%. Tổng nguồn lực huy động được qua 5 năm triển khai xây dựng NTM là trên 17,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách nhà nước gần 12 tỷ đồng, các nguồn vốn khác trên 3,7 tỷ đồng, nhân dân đóng góp hơn 1,8 tỷ đồng và hàng ngàn ngày công làm GTNT-TLNĐ. Hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Xã đạt 20/20 tiêu chí NTM theo quyết định 05 của UBND tỉnh.

Tại hội nghị, xã Hương Điền cũng đã phát động thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2020 và những năm tiếp theo. Trong đó, tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng đạt chuẩn các tiêu chí; phấn đấu ¾ thôn đạt KDC NTM kiểu mẫu, 45 vườn mẫu cấp huyện, tỉnh. Đến năm 2025, cả 4/4 thôn đạt chuẩn KDC kiểu mẫu, 70 vườn mẫu đạt chuẩn.

Nhân dịp này, xã Hương Điền đã trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn 2014 -2019.

 

Lê Thủy – Văn Tịnh

 

Rss