Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Xã Ân Phú mở rộng được 15 km đường giao thông

Chào mừng 90 năm ngày thành lập Đảng 3/2 và xuân Canh tý 2020, sau một tháng ra quân xã Ân Phú huyện Vũ Quang đã huy động cán bộ và nhân dân mở rộng được 15km đường giao thông liên thôn, xã.

Với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm xã Ân Phú trích ngân sách mua 200 tấn xi măng phát cho các thôn theo đăng ký, nhân dân đóng góp vật liệu cát sỏi, ngày công để mở rộng các tuyến đường. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền vận động, nên sau hơn 1 tháng xã Ân Phú đã  huy động được hơn 3.000 ngày công, mở rộng được 15km đường trục thôn, trục xã.

Nhiều tuyến đường trước đây đường bê tông hẹp, sau mở rộng các tuyến đều đảm bảo rộng trên 3,5m thuận tiện cho việc đi lại của nhân dân. Điển hình trong đợt  ra quân lần này gồm thôn 2, thôn 3 và thôn 4 mở rộng được 3km.  Bên cạnh đó các thôn cũng đã trồng mới và xen dắm được hơn 7km hàng rào xanh trên các tuyến đường.

Ngoài ra quân làm giao thông nông thôn các Chi hội, chi đoàn đã giúp đỡ được 141 hộ neo đơn, hộ khó khăn chỉnh trang vườn, sắp xếp đồ đạc vệ sinh môi trường chuồng trại.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

Rss