Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Vui tươi ngày Đại đoàn kết toàn dân tộc Thôn 2 Bồng Giang xã Đức Giang

Sáng ngày 10/11, Thôn 2 Bồng Giang xã Đức Giang đã tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu dân cư. Về dự và chung vui với thôn có các đồng chí Nguyễn Phan Lệ Thúy – Phó viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh; Trần Đức Huyên – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy và các đồng chí phụ trách chỉ đạo xã Đức Giang.

Với 137 hộ dân, thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới”, bà con Nhân dân thôn 2 Bồng Giang đã hăng hái tham gia và đã đạt nhiều kết quả thiết thực. Đời sống của Nhân dân từng bước được nâng lên, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và phát triển, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Ban công tác Mặt trận và các đoàn thể thôn đã tổ chức tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, hương ước, quy ước của thôn; thi đua lao động trong sản xuất, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo; triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các Cuộc vận động do các cấp, các ngành và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động.

Lãnh đạo xã Đức Giang trao tặng cho các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

Từ một thôn khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao nhưng đến nay bộ mặt của thôn đã được đổi thay đáng kể, kinh tế ngày một phát triển, người dân đã mạnh dạn đầu tư, biết áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất, chăn nuôi, đến nay thôn có hàng chục mô hình chăn nuôi lợn, bò, 65 mô hình trồng cây ăn quả có múi cho thu nhập từ 20 đến trên 50 triệu đồng/năm; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 32 triệu đồng/người/năm.

Tai ngày hội thôn cũng đã phát động phong trào thi đua nhằm tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2020. Trong đó, chú trọng đến việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống nhân dân; xây dựng đời sống văn hóa, chăm lo sự nghiệp giáo dục và sức khỏe của nhân dân, bảo vệ tốt môi trường, xây dựng cảnh quan thôn, xóm xanh, sạch, đẹp.

Nhân dịp các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và xã đã tặng hoa chúc mừng cán bộ và nhân dân Thôn 2 Bồng Giang, đồng thời trao tặng cho các hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa 3 năm liền.

Quốc Lập

Rss