Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Vũ Quang: Tổ chức lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2020

Chiều ngày 12/2, huyện Vũ Quang đã long trọng tổ chức Lễ phát động toàn dân chung sức xây dựng NTM, đô thị văn minh năm 2020.

Tham dự có đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh, cùng các đồng chí cùng đi trong đoàn. Ở huyện có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; các đồng chí trong BTV Huyện ủy, trưởng các phòng, ban, ngành đoàn thể, lãnh đạo các địa phương trong huyện.

Các đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - TUV, Bí thư huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang - Chủ tịch UBND huyện; Trần Bình Lâm - Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

Năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh ở Vũ Quang đang tiếp tục đạt được những kết quả ấn tượng như: Có thêm 1 xã đạt chuẩn và là 1 trong 3 huyện đầu tiên của tỉnh có 100% số xã đã về đích; các xã bình quân đạt từ 70-80% so với kế hoạch năm và củng cố tăng thêm được 22 tiêu chí; có 5 sản phẩm được công nhận sản phẩm 3sao OCOP (đạt 160% KH đầu năm).

Đối với 9 tiêu chí cấp huyện, đến nay đã cơ bản đạt 5 tiêu chí gồm: Điện, ANTT, hệ thống tổ chức điều phối thực hiện chương trình NTM, quy hoạch, sản xuất. Hiện 4 tiêu chí chưa đạt (giao thông, thủy lợi, y tế - văn hóa - giáo dục, môi trường) đang được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Tại lễ phát động, các ý kiến thảo luận đã tập trung làm sáng tỏ những vấn đề cốt lõi nhất trong quá trình thực hiện, bài học dẫn đến các kết quả tốt, chỉ ra phần việc còn khó khăn, nhận diện những xã còn cầm chừng, hướng khắc phục những vấn đề còn hạn chế trong thời gian tới.

Đặc biệt, tất cả đều thể hiện quyết tâm phấn đấu hoàn thành 9 tiêu chí cấp huyện, nhất là các tiêu chí chưa đạt; xây dựng 3-4 xã đạt chuẩn nâng cao, 1 xã đạt chuẩn kiểu mẫu, các xã còn lại tiếp tục nâng cao chất lượng các tiêu chí; hoàn thành 23 KDC kiểu mẫu, 2 TDP văn minh; có thêm 225 vườn mẫu, 5-6 sản phẩm đạt 3 sao OCOP... để cuối năm 2020 huyện Vũ Quang về đích NTM.

 Đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Trần Huy Oánh - Chánh Văn phòng Điều phối NTM tỉnh và đồng chí bí thư Huyện ủy Nguyễn Thị Hà Tân đã ghi nhận và đánh giá cao những kết quả tích cực đối với một huyện miền núi như Vũ Quang. Đồng thời nhấn mạnh: Để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM trong tình hình mới, cả hệ thống chính trị huyện Vũ Quang cần phải tập trung vào cuộc quyết liệt, hiệu quả hơn; trong đó, thôn xóm phải làm chắc, xã phải làm vững, giành tối đa nguồn lực cho NTM, có cách làm phù hợp đối với từng tiêu chí, ưu tiên việc lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, dự án; tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn; đẩy mạnh tái cơ cấu sản xuất ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  Xây dựng kết cấu hạ tầng KT-XH đồng bộ; huy động nguồn lực đầu tư hạ tầng nông thôn, xây dựng huyện NTM gắn với đô thị văn min...Coi đây là mục tiêu ý nghĩa nhất chào mừng Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Cũng tại hội nghị, các đơn vị, địa phương đã tiến hành ký cam kết thi đua năm 2020 với Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện Vũ Quang.

Lê Thủy – Văn Tịnh

 

Rss