Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Đức Lĩnh triển khai chương trình xây dựng NTM

Chiều ngày 1/3, Đảng ủy xã Đức Lĩnh đã tổ chức Hội nghị triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, khu dân cư mẩu, vườn mẩu năm 2019. Tới dự có Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, văn phòng NTM huyện.

Đức Lĩnh là xã đã đạt chuẩn NTM vào năm 2015. Sau hơn 4 năm đạt chuẩn,  xã tiếp tục triển khai thực hiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí, tiến tới xây dựng xã NTM nâng cao. Đến thời điểm này xã cơ bản đạt 29/38 chỉ tiêu của xã NTM nâng cao, đạt tỷ lệ hơn 76%.  Trên cơ sở kết quả đạt được, cùng với sự quyết tâm của hệ thống chính trị, sự đồng thuận của nhân dân, xã Đức Lĩnh đã xây dựng khung kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm thực hiện chương trình xây dựng NTM trong năm 2019. Theo đó, xã sẽ triển khai đồng bộ tất cả các tiêu chí,  cụ thể sẽ xen dắm khu dân cư nông thôn ở thôn Vĩnh Hội, Thanh Bình, Bình phong, bổ sung 1.500 cột mốc, 50 biển báo ở các tuyến đường, làm mới 11km đường giao thông, xây mới 18 phòng học ở các trường học, vận động 241 hộ ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến. Thành lập THT trồng cam theo hướng Vietgap, 1 tổ nhà sạch vườn đẹp, dạy nghề cho 280 lao động nông thôn. Cùng với đó sẽ chỉ đạo duy trì và giữ vững an ninh trật tự, tu sửa các tuyến đường điện thắp sáng làng quê, thực hiện các biện pháp giảm nghèo bền vững, giữ vững tỷ lệ làng văn hóa, xây dựng cộng đồng văn minh, dân chủ, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lần nhau...

Về tiêu chí xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu, xã Đức Lĩnh phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn Khu dân cư NTM kiểu mẩu theo Quyết định 33 của UBND tỉnh, 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM, 4 thôn giữ vững danh hiệu xã NTM. Phấn đấu xây dựng 35 vườn mẩu đạt chuẩn theo Quyết định 59 của UBND tỉnh. Vận động chỉnh trang hơn 500 nhà ở, vườn hộ, chuồng trại chăn nuôi, trồng mới 100 cây bóng mát, hơn 3km hàng rào xanh tại các gia đình và các nhà văn hóa.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Để đạt được các chỉ tiêu đề ra, xã Đức Lĩnh đã đề ra giải pháp toàn diện cho tất cả các tiêu chí. Trọng tâm là đổi mới phương pháp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám  sát các tiêu chí, các thôn để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Xây dựng lộ trình, khung kế hoạch thực  hiện cụ thể cho từng nội dung công việc, từng tiêu chí và từng thôn. Xã sẽ kiểm tra kết quả thực hiện theo từng tuần, từng tháng và từng quý để kịp thời chấn chỉnh và bổ sung kế hoạch triển kịp thời, phấn đấu đến hết năm 2019 xã sẽ đạt danh hiệu xã NTM nâng cao.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss