Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Đức Giang triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình xây dựng NTM

Chiều ngày 21/2, xã Đức Giang đã tổ chức Hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM năm 2019. Tới dự có Đ/c Trần Đức Huyên – UVBTV, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, cùng đoàn công tác của BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã Đức Giang.

Đức Giang là địa phương đã đạt chuẩn NTM vào năm 2016, sau 2 năm đạt chuẩn, xã tiếp tục triển khai thực hiện các phần việc quan trọng để đạt chuẩn theo Quyết định 05 của UBND tỉnh. Đến nay xã hoàn thành 16/20 tiêu chí xây dựng NTM, các tiêu chí còn lại đạt từ 70-85% kế hoạch, thu nhập bình quân đầu người đạt gần 34 triệu đồng/người/năm. Toàn xã có 51 vườn mẩu và 2 khu dân cư NTM kiểu mẩu.

Năm 2019, xã Đức Giang có kế hoạch sẽ huy động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã hội hóa để thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc  gia xây dựng NTM một cách toàn diện, thực chất và bền vững. Chỉ tiêu phấn đấu đạt chuẩn 4 tiêu chí còn lại theo quyết định 05 của UBND tỉnh, giữ vững và phát triển các tiêu chí khác. Phấn đấu có thêm 2 thôn đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẩu, đồng thời giữ vững và nâng cấp 2 khu dân cư đã đạt chuẩn. Vận động nhân dân chỉnh trang nhà ở dân cư,  lắp đặt hệ thống tưới tiên tiến cho 5ha cây ăn quả, lắp đặt 1,3km đường điện thắp sáng làng quê,  xây dựng thêm 21 vườn mẩu, hoàn thành cắm 500 cột mốc quy hoạch, mở rộng 12 tuyến giao thông, đồng thời xây bồn trông hoa trên các tuyến đường...

Đ/c Trần Đức Huyên, UVBTV - Trưởng ban tổ chức Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Để đạt các mục tiêu trên xã Đức Giang đề ra giải pháp toàn diện để thực hiện, trọng tâm là đổi mới phương pháp tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên, bám  sát các tiêu chí, các thôn để chỉ đạo, đôn đốc thực hiện. Xây dựng lộ trình, khung kế hoạch thực  hiện cụ thể cho từng nội dung công việc, từng tiêu chí và từng thôn. Kết quả sẽ phản ánh năng lực thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị thôn xóm, đội ngũ cán bộ phụ trách và qua đó xã Đức Giang sẽ đưa vào tiêu chí thi đua và đánh giá chất lượng đội ngũ cán bộ cuối năm.

Bích Hường

 

Rss