Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020

Chiều ngày 28/8 huyện nhà tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 -2020. Triển khai phương hướng nhiệm vụ giai đoạn năm 2020-2030. Đến dự có Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn; Chủ tịch UBMTTQ tỉnh Hà Văn Hùng; Lãnh đạo một số Sở, Ban ngành cấp tỉnh.Ở huyện có Đ/c Phạm Hữu Bình Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện.

Huyện nhà triển khai thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trên  địa bàn 11 xã với 73 thôn. Điểm xuất phát thấp, huy động nguồn lực khó, cơ sở hạ tầng yếu kém, thu nhập đạt thấp, hộ nghèo chiếm tỷ lệ cao; số tiêu chí bình quân giai đoạn đầu mới đạt 2,1 tiêu chí/xã, không có xã đạt trên 5 tiêu chí. Áp lực là không hề ít.

Các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện; Trần Bình Lâm, Chủ tịch UBMTTQ huyện chủ trì Hội nghị.

 

Xác định Xây dựng nông thôn mới là chủ trương lớn nhằm góp phần làm thay đổi bộ mặt nông thôn, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng lên. Ngay ban đầu triển khai huyện đã thành lập BCĐ cấp huyện, cấp xã, quán triệt Nghị quyết các cấp đến tận các chi bộ cơ sở, tập trung triển khai đồng bộ các nhiệm vụ và giải pháp, từ tuyên truyền vận động, ban hành các chính sách hỗ trợ trong phát triển kinh tế đến huy động nguồn lực..  ..

Nhờ vậy huyện đã xây dựng được 3 mô hình lợn nái ngoại quy mô 400 trở lên; 16 mô hình lợn thương phẩm quy mô 600-2400 con, hơn 1.825 mô hình sản xuất chủ lực cho doanh thu từ 100 triệu đồng trở lên, xây dựng được 464 vườn mẫu. Thành lập được 65 HTX, 78 Doanh nghiệp, 161 THT chăn nuôi lợn, nuôi Ong, trồng cam sản xuất theo VietGap liên kết với doanh nghiệp. Huy động được 2.113.160 ngày công làm GTNT-TLNĐ.  

Đ/c Phạm Quốc Thanh, Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày báo cáo kết quả 10 năm xây dựng NTM

Từ chỗ số tiêu chí bình quân năm 2011 mới đạt 2,1 tiêu chí/xã, đến nay  toàn huyện có 11/11 xã đạt chuẩn NTM, có 29/79 khu dân cư đạt khu dân cư kiểu mẫu, Xây dựng đô thị văn minh được triển khai đồng bộ 10/10 tiêu chí, hiện đạt 85% kế hoạch. Xây dưng được 30/32 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm 93,75%.  

Các đại biểu tham quan gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp

Tổng giá trị sản xuất trên địa bàn năm 2018 đạt 2.259 tỷ đồng; tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 17%. Thu nhập bình quân đầu người/năm năm 2019 ước 38 triệu đồng tăng 27 triệu đồng so với năm 2010. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 36,41%, từ 45,85% năm 2010 xuống còn 9,4% năm 2019, riêng nghèo theo chuẩn NTM còn 3,34%. Hệ thống chính trị được củng cố; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tổng kinh phí đã huy  động trong 10 năm là 2.785,754 tỷ đồng, trong đó Ngân sách nhà nước: 280,625 tỷ đồng, cộng đồng dân cư: 703,517 tỷ đồng, chiếm 25%, còn lại là các nguồn vốn khác.  Về xây dựng huyện NTM đến thời điểm hiện tại huyện đã đạt 4/9 tiêu chí.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn cho rằng, có được thành công như vừa qua là nhờ Vũ Quang đã xác định, chọn lựa được những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm và kiên trì, bền bĩ trong thực hiện, nhất là trong phát triển sản xuất.

Huyện cũng đã chủ động ban hành các cơ chế, chính sách sát đúng, kịp thời, hiệu quả. Trong quá trình xây dựng NTM, huyện đã biết phát động, duy trì các phong trào thi đua để huy động sự vào cuộc sâu rộng. Ngoài ra, Vũ Quang cũng đã làm tốt công tác bố trí, luân chuyển cán bộ để tạo dấu ấn, đột phá cho phong trào.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn phát biểu tại hội nghị tổng kết

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đình Sơn lưu ý: Vũ Quang phải khẳng định nông dân, nông thôn là địa bàn chiến lược, NTM phải gắn với đô thị văn minh và phải thực chất, đi vào chiều sâu; kiên trì tổ chức sản xuất, kiên trì thành lập doanh nghiệp, xây dựng các sản phẩm chủ lực; tăng cường xây dựng cơ sở hạ tầng; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với điều động, phân công hợp lý.

Và cần phải lưu ý, sắp tới Trung ương sẽ điều chỉnh bộ tiêu chí quốc gia xây dựng NTM theo hướng đặc trưng vùng miền, thích ứng với biến đối khí hậu, vì vậy Vũ Quang cần nghiên cứu, chủ động kế hoạch, phương án, cách làm để đạt kết quả tốt...

Đ/c Nguyễn Thiều Quang, Chủ tịch UBND huyện phát động thi đua

Tại hội nghị Huyện Vũ Quang đã phát động thi đua thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó phấn đấu giai đoạn 2020 – 2030 có 6 xã nâng cao; 04 xã NTM kiểu mẫu; 73 thôn đạt chuẩn Khu dân cư kiểu mẫu và 1.500 vườn mẫu đạt chuẩn; Thu nhập bình quân đầu người đạt 55 triệu đồng/người/năm; Giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt 100-120 triệu đồng/ha; Tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế đạt 100%; tỷ lệ bảo hiểm y tế toàn dân đạt 92%.  Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nông thôn mới giảm xuống dưới 3%; tỷ lệ lao động qua đào tạo 80%. Số trường học đạt chuẩn Quốc gia là 30 trường (tỷ lệ 100%); tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học đạt 100%. Tỷ lệ hộ được công nhận danh hiệu "gia đình văn hóa": 98%. Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước đạt QCVN 02 đạt 70%.

Bí Thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện Phạm Hữu Bình yêu cầu thời gian tới các đại phương, đơn vị phải tập trung xây dựng NTM, đo thị văn minh căn cơ, bài bản với quyết tâm chính trị và ý thức trách nhiệm cao

Giai đoạn 2025 – 2030: Phấn đấu hoàn thành 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 100%  xã NTM kiểu mẫu; 2650 vườn mẫu; tiếp tục nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đảm bảo các chỉ tiêu phát triển bền vững (thu nhập BQ đầu người khoảng 80 triệu đồng); tiếp tục phát triển nông thôn gắn với đô thị văn minh theo hướng hiện đại.

Tại hội nghị UBND huyện đã trao giấy khen cho  21 tập thể 26  cá nhân có thành tích xuất sắc trong xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2010 -2020.

 

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

Rss