Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Thôn Hợp Bình huy động hơn 70 triệu đồng xây dựng các thiết chế nhà văn hóa thôn

Hướng tới chào mừng 89 năm ngày thành lập mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam, ngày hội đại đoàn kết toàn dân 18/11và hoàn thiện các tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu. Sáng ngày 8/1, thôn Hợp Bình, xã Hương Minh đã huy động bà con nhân dân ra quân xây dựng các thiết chế nhà văn hóa thôn.

Theo đó, để đáp ứng tiêu chí Khu dân cư kiểu mẫu, năm 2019 được sự quan tâm, hỗ trợ của các cấp các ngành thôn Hợp Bình đã xây dựng mới nhà văn hóa khang trang, rộng rãi hơn so với nhà văn hóa cũ. Tuy nhiên các hạng mục thiết chế văn hóa vẫn còn chưa hoàn thành nên bà con nhân dân vẫn chưa thể chuyển đến sinh hoạt. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, trong đợt này ban mặt trận thôn đã huy động con em xa quê, các Doanh nghiệp đóng trên địa bàn và bà con nhân dân đóng góp được 73 triệu đồng tiền mặt và ngày công để xây dựng các hạng mục còn thiếu, như: làm cổng chào, hàng rào, lan can xung quanh hội quán, xây dựng bồn hoa cây cảnh, sân thể thao, lát gạch Block...nhằm giúp bà con nhân dân sớm được sinh hoạt tại nhà văn hóa mới, đặc  biệt là góp phần giúp thôn Hợp Bình sớm hoàn thành các tiêu chí xây dựng khu dân cư kiểu mẫu năm 2019.

Mặc dù thời tiết không thuận lợi, nhưng với tinh thần hào hứng và phấn khởi chuẩn bị cho ngày hội điểm Đại đoàn kết sắp tới, đông đảo bà con nhân dân trong thôn cùng với sự giúp đỡ của các ban nghành đoàn thể xã đã tích cực thực hiện các phần việc một cách hăng say và nhiệt tình.

Cùng với thôn Hợp Bình, trong đợt này thôn Hợp Lợi cũng đã huy động được trên 30 triệu đồng để hoàn thiện các thiết chế văn hóa như: Xây dựng cổng chào, lát gạch block sân hội quán nhà văn hóa...

Việc đầu tư xây dựng thiết chế văn hóa – thể thao khang trang, đầy đủ ở xã Hương Minh là một trong những nội dung quan trọng góp phần thúc đẩy phát triển phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa, tinh thần cho nhân dân.

 

Lê Thủy – Văn Tịnh

Rss