Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Thị trấn ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị

Chiều ngày 2/10 UBND thị trấn và Khối dân vận tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp thực hiện nhiệm vụ chính trị giai đoạn 2018-2021. Đến dự và chỉ đạo có các Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy; Phạm Quốc Đạt, UVBTV Trưởng ban dân vận Huyện ủy và một số ban ngành đoàn thể huyện.

 Trong thời gian qua được sự quan tâm giúp đỡ của huyện và các ban ngành đoàn thể, sự lãnh đạo chỉ đạo sâu sát và điều hành quyết liệt chủ động của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự nổ lực của nhân dân nên kinh tế thị trấn tiếp tục phát triển, hoạt động văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác dân vận của chính quyền ngày càng được quan tâm và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Các bộ phận chuyên môn và khối đoàn thể ký kết thực hiện nhiệm vụ chính trị

Tại hội nghị bên cạnh xây dựng kế hoạch, lộ trình, phần việc phối hợp  giữa các ngành chuyên môn UBND thị trấnThị trấn  với các Ban ngành đoàn thể đã tiến hành ký kết phối hợp các  nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới đó là: Phối hợp nghiên cứu, tham mưu xây dựng các chủ trương, chính sách, chương trình  kế hoạch…. Phối hợp hướng dẫn đôn đốc việc thực và kiểm tra giám sát, sơ kết, tổng kết các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác dân vận và phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Nắm sát tình hình nhân dân, nhất là những bức xúc trong nhân dân và những kiến nghị của cử tri; việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân, khiếu nại đông người  để tham mưu xử lý kịp thời. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, nhất là  “ Toàn dân chung sức xây dựng đô thị văn minh ”, “ Dân vận khéo” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại lễ ký kết Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy bên cạnh ghi nhận sự chuẩn bị các nội dung ký kết đã chỉ ra một số hạn chế như: Nội dung, thời gian phối hợp cần cụ thể chi tiết đầu việc giữa các bên để đưa lại hiệu quả cao.

Đ/c  Nguyễn Đăng Kỷ đề nghị UBND thị và các bộ phận chuyên môn cần xây dựng lại kế hoạch, nội dung, công việc phối hợp. UBMTTQ xã làm tốt vai trò  đầu mối trong điều hành, giáp sát, kiểm tra, chỉ đạo phối hợp. Đồng thời báo cáo kịp thời với cấp ủy đảng, chính quyền  thị để có sự lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gõ khó khăn quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ  trong thời gian tới.

Xuân Hoàn – Quốc Lập

 

Rss