Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu xã Hương Thọ.

Sáng ngày 27/11, Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ đạt chuẩn tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu theo Quyết định 05/2017/QĐ-UBND ngày 27/2/2017 của UBND tỉnh. Đồng thời phối hợp với UBMTTQ tỉnh tổ chức lấy ý kiến hài lòng xác suất của người dân tại xã Hương Thọ. Dự buổi kiểm tra ở huyện có Đ/c Trần Bình Lâm – UVBTV,Chủ tịch UBMTTQ huyện; Phạm Quốc Thanh – UVBTV, Phó Chủ tịch UBND huyện.

Đoàn kiểm tra  xây dựng khu dân cư mẫu, vườn mẫu tại các hộ dân

Đến thời điểm này xã Hương Thọ đã cơ bản hoàn thành các tiêu chí. Theo đánh giá của các Sở, Ban ngành liên quan, Hương Thọ đã có sự đổi thay rõ nét, nhất là tư duy, nhận thức của người dân đã nâng lên rõ rệt. Từ đó bà con nhân dân đã tập trung hiến đất, hiến cây, mở rộng tuyến theo Quyết định 05 của UBND tỉnh, đồng thời tập trung cải tạo vườn tạp, trồng cây ăn quả có múi, vệ sinh môi trường, che chắn, di dời chuồng trại, xây dựng gia đình  5 không 3 sạch... Đối  với tiêu chí số 20: xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu, xã đã tập trung tuyên truyền vận động nhân dân và các thôn mạnh dạn đăng ký, qua đó kêu gọi các đơn vị đỡ đầu, các tổ chức cá nhân ủng hộ thêm ngày công, kinh phí để hổ trợ triển khai thực hiện. Qua đó có thôn 4 và thôn 5 đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu và cơ bản đã hoàn thành các tiêu chí theo quy định.

Kiểm tra khu dân cư mẫu thôn 5 xã Hương Thọ

Tại các khu dân cư NTM kiểu mẩu, Văn phòng nông thôn mới tỉnh đã kiểm tra từng nội dung tiêu chí theo quy định. Theo đó, đoàn cho rằng, thời gian qua xã Hương Thọ đã tập trung chỉ đạo thực hiện tiêu chí số 20 về xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu. 100% số thôn đã có phương án xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu, 7/7 thôn đã lập và phê duyệt phương án, dự toán, chất lượng đảm bảo, các tiêu chí đều đạt từ 50% khối lượng công việc trở lên. Có 10/10 vườn đạt chuẩn vườn mẩu, gần 85% vườn trong toàn xã có diện tích trên 1.000m2 có sơ đồ thiết kế, quy hoạch định hướng rõ bố trí các công trình nhà ở, công trình phụ trợ, tổ chức sản xuất vườn hộ.

Về ý kiến hài lòng xác suất của người dân đạt từ 87 đến gần 98% phiếu.  Tuy nhiên đoàn thẩm định văn phòng nông thôn mới tỉnh cũng đã chỉ ra một số tồn tại hạn chế trong xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu, đó là việc tổ chức triển khai chưa thực hiện đồng đều, một số hộ mới chỉ xóa vườn tạp chứ chưa tổ chức sản xuất, vệ sinh môi trường chăn nuôi của một số hộ dân bất hợp lý... Vì vậy yêu cầu trong tuần tới xã Hương Thọ cần củng cố, nâng cấp và hoàn thiện các nội dung, tiêu chí của khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu, nhất là việc sắp xếp, chỉnh trang nhà ở, công trình phụ trợ, tổ chức sản xuất tại vườn hộ, vệ sinh môi trường, đoàn sẽ kiểm tra lại vào đầu tháng 12 này.

Đoàn thẩm định làm việc với xã Hương Thọ

Tại buổi thẩm định, lãnh đạo xã Hương Thọ, lãnh đạo huyện Vũ Quang đề nghị các sở, ban, ngành, văn phòng NTM tỉnh tiếp tục quan tâm, chỉ đạo, hổ trợ để xã tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung công việc còn lại, phấn đấu đạt xã NTM vào cuối năm 2018.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss