Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Đoàn liên ngành tỉnh thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Liên

Chiều ngày 26/6, Đoàn liên ngành tỉnh thẩm định kết quả để xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới đợt 1/2018 (theo Quyết định số 1667/QĐ-UBND ngày 4/6 của UBND tỉnh) do Chánh văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Trần Huy Oánh làm Trưởng đoàn cùng các thành viên đã tiến hành thẩm định các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại xã Đức Liên. Cùng dự thẩm định tại xã Đức Liên ở huyện có các đông chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐND huyện; Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện, đại diện các Phòng, ban huyện Vũ Quang.

 

 

 

 

 

 

 

 

Đoàn thẩm định tiến hành kiểm tra Hội quán thôn Liên Hòa

Thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM trong những năm qua xã Đức Liên đã huy động toàn bộ hệ thống  chính trị vào cuộc một cách quyết liệt, đầy trách nhiệm. Cùng với tập tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân, mỗi cán bộ đảng viên nơi đây luôn tiền phong gương mẩu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. Người dân đã ý thức được vai trò là chủ thể trong xây dựng NTM, nhờ đó chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tại xã Đức Liên thực sự đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng lớn, tạo sự chuyến biến mạnh mẽ trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội. Hệ thống hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng đồng bộ, phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân. Các mô hình sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển. Lĩnh vực văn hóa, giáo dục y tế, môi trường đảm bảo tốt nhu cầu của người dân. Hệ thống tổ chức chính trị, an ninh trật tự  xã hội được giữ vững; bộ mặt nông thôn có bước phát triển vượt bậc.

Tiến hành kiểm tra vườn mẫu

Sau đợt kiểm tra, thẩm định cuối năm 2017, đến nay, xã Đức Liên đã xây dựng kế hoạch, duy trì nâng cấp các tiêu chí, cụ thể như: đắp bổ sung lề đường ngõ xóm, đường nội đồng; phát quang hành lang lưới điện; trồng cây xanh bồn hoa cây cảnh; nâng cấp Khu dân cư kiểu mẫu, nhất là công tác chỉnh trang vườn hộ, bổ sung hàng rào xanh, chỉnh trang vườn hộ, phát triển kinh tế vườn, vệ sinh môi trường.....

.... và mô hình trồng cây ăn quả

Qua kiểm tra thực tế và hồ sơ Đoàn liên ngành tỉnh thống nhất đánh giá xã Đức Liên đạt 20/20 tiêu chí và đảm bảo đủ điều kiện trình Hội đồng thẩm định tỉnh bỏ phiếu xét công nhận xã đạt chuẩn  đợt 1 năm 2018.

Chánh Văn Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh đánh giá cao các tiêu chí NTM ở xã Đức Liên

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra Chánh Văn Điều phối NTM tỉnh Trần Huy Oánh ghi nhận, đánh giá cao những nổ lực của xã Đức Liên trong thời gian qua và đề nghị xã cần tập trung phát triển sản xuất kinh doanh nâng cao thu nhập cho người dân; phát triển các mô hình kinh tế, tổ chức sản xuất; xây dựng, nâng cao chất lượng, chiều sâu các khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; quan tâm cao công tác vệ sinh môi trường, xử lý chất thải trong chăn nuôi; xây dựng các mô hình mẫu trên các lĩnh vực…xây dựng kế hoạch nâng cao mức độ đạt chuẩn các tiêu chí để các tiêu chí đạt chuẩn bền vững.

Quốc Lập – Văn Tịnh

Rss