Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hương Quang triển khai kế hoạch xây nông thôn mới năm 2019.

Sáng ngày 7/3, Xã Hương Quang đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch xây dựng NTM năm 2019. Tới dự có các đồng chí trong tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách chỉ đạo xã và Văn phòng điều phối NTM huyện.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Năm 2018, xã Hương Quang đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quyết liệt, bài bản, đồng thời được sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các cấp, các ngành, xã đã hoàn thành 20/20 tiêu chí xây dựng NTM. Đến nay toàn xã đã 98 mô hình trồng cây ăn quả quy mô từ 05ha trở lên; 05 HTX, 7 tô hợp tác hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân 33,3 triệu đồng/người/năm.

Tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận đề ra các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể và các giải pháp thực hiện trong năm 2019, đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huy động mọi nguồn lực để xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, cũng như bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí NTM một cách bền vững, trong đó tập trung vào phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, xây dựng vườn mẩu, khu dân cư kiểu mẩu, trồng cây xanh, hàng rào xanh ….

Nhân dịp này xã Hương Quang cũng đã khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM.

Quốc Lập – Thu Hương

Rss