Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hương Minh: Tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều ngày 16/8, xã Hương Minh tổ chức Hội nghi tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2019 – 2020 và những năm tiếp theo. Tới dự có các đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Trần Bình Lâm - Chủ tịch UBMTTQ huyện.

Sau 10 năm triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, được sự quan tâm giúp đỡ của tỉnh và huyện, sự chỉ đạo sâu sát của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân nên hệ thống hạ tầng được đầu tư xây dựng đồng bộ phục vụ tốt nhu cầu sinh hoạt và sản xuất của người dân; Các mô hình sản xuất, kinh doanh ngày càng phát triển và có hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, môi trường được đảm bảo; Hệ thống tổ chức chính trị, an ninh tật tự, ATXH được dữ vững; Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân nơi đây ngày được nâng lên, bộ mặt nông thôn với nhiều khởi sắc, đổi mới; Thu nhập bình quân đầu người đạt gần 33,99 triệu đồng/người/năm, tăng 4,65 lân so với năm 2010; Tổng nguồn huy đông xây dựng NTM trong giai đoạn 2010 – 2019 là 90.052 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp gần 30 tỷ đồng.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, nêu lên những kết quả đạt được và chỉ ra những tồn tại hạn chế, đồng thời đề ra các giải pháp như: Cần tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung xây dựng NTM, các tiêu chí theo Quyết định số 05, 29 của UBND tỉnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên và các tâng lớp nhân dân; đẩy mạnh chuyển dich cơ cấu kinh tế, phát triển các ngành nghề công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ thương mại; huy động mọi nguồn lưc để đâu tư xây dựng NTM…để thực hiện thành công xã NTM nâng cao vào năm 2020 và xã NTM kiểu mẩu vào những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghi, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và đánh giá những kết quả mà xã Hương Minh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới xã Hương Minh cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát việc thực hiện các tiêu chí theo khung kế hoạch, tập trung chỉnh trang nhà ở dân cư, vệ sinh môi trường, phát triển các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa có chất lương cao, tiếp tục tuyên truyền xây dựng vườn mẩu, khu dân cư NTM kiểu mẫu vì Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM là chương trình trọng tâm, xuyên suốt có điểm đầu nhưng không có kết thúc, nên cần phải thực hiên thường xuyên, liên tục.

Nhân dịp này xã Hương Minh cũng đã khen, thưởng cho 6 tập thể và 24 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2010 – 2020.

Quốc Lập – Văn Tịnh

Rss