Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hương Minh: Tập trung làm giao thông nông thôn, mở rộng tuyến theo Quyết định 05 của UBND tỉnh

Nhằm củng cố, nâng cao chất lượng và giữ vững tiêu chí Giao thông, thời gian này xã Hương Minh đang tập trung huy động máy móc, nhân lực để ra quân mở rộng tuyến tại các trục đường, đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 05 của UBND tỉnh.

 Xã Hương Minh mở rộng tuyến đường Hói Dâu, thôn Hợp Lợi 

Hương Minh là xã đầu tiên của huyện Vũ Quang được công nhận là xã đạt chuẩn NTM vào cuối năm 2014. Trong những năm qua, xã luôn quan tâm và thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí, trong đó có tiêu chí Giao thông nông thôn.

Theo khảo sát và đánh giá hiện trạng, toàn xã còn có hơn 6km đường giao thông nông thôn cần mở rộng nền đường để  đáp ứng yêu cầu theo Quyết định 05 của UBND tỉnh. Để hoàn thành mục tiêu đề ra, ngay từ đầu năm, địa phương đã xây dựng kế hoạch, giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban chỉ đạo để cùng với Chính quyền, Ban Mặt trận các thôn đôn đốc, triển khai thực hiện theo kế hoạch. Cùng với đó, UBND tỉnh, huyện đã hổ trợ gần 1 tỷ đồng cho địa phương triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, đảm bảo tiến độ, chất lượng công trình.

Đến thời điểm này, xã Hương Minh cơ bản đã hoàn thành việc mở rộng tuyến hơn 6km đường giao thông nông thôn. Việc củng cố và nâng cao chất lượng tiêu chí giao thông đã góp phần giúp địa phương tiếp tục giữ vững danh hiệu xã đạt chuẩn NTM 5 năm liên tục.

Bích Hường

Rss