Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân xã Đức Hương ra quân xây dựng NTM

Thực hiện Chương trình phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức đoàn thể và chính quyền địa phương, trên cơ sở khung kế hoạch xây dựng NTM của xã và các thôn, ngày 10/7/2018 Ban chấp hành Hội Nông dân xã Đức Hương đã tổ chức ra quân xây dựng NTM tại thôn Hương Đồng.

 

BCH Hội Nông dân xã Đức Hương giúp hội viên chỉnh trang chuồng trại

Buổi ra quân, với sự tham gia của 150 cán bộ, hội viên đã giúp chỉnh trang: 01 nhà ở, 04 vườn hộ, tháo dỡ 01 chuồng trại, 1 nhà bếp, phát sẽ phóng tuyến được 25km, huy động được 1 máy đào và 1 xe tải .

... và chỉnh trang vườn hộ

Kết thức buổi ra quân, BCH Hội Nông dân xã đã tổ chức rút kinh nghiệm và theo đó hàng tuần các Chi hội Nông dân sẽ đồng loạt huy động cán bộ, hội viên ra quân 1 ngày cố định vào thứ 3 theo chủ đề và phần việc cụ thể của từng Chi hội. Ngoài ra, những ngày khác trong tuần, theo phần việc cụ thể liên quan sẽ thực hiện trên cơ sở hướng dẫn của Hội Nông dân xã và các ngành liên quan.

                                                                   Bùi Ngọc- Hội Nông dân huyện

Rss