Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân Đức Lĩnh: Ra quân giúp thôn Mỹ Ngọc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu.

Vừa qua Hội Nông dân xã Đức Lĩnh đã huy động hội viên ra quân giúp thôn Mỹ Ngọc xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu.

Trong thời gian 1 ngày, Hội Nông dân xã đã huy động được hơn 100 hội viên trong toàn xã tiến hành phát sẽ và dọn vệ sinh  được 2km Tuyến đường Sơn Mai – Chợ Bộng, đồng thời giúp 2 hộ dân chỉnh trang nhà ở dân cư, xóa bỏ vườn tạp và trồng hàng rào xanh.

Được biết trong thời gian qua, nhằm cụ thể hóa Nghị quyếtcủa ban chấp hành hội Nông dân xã Đức Lĩnh nhiệm kỳ 2018 – 2023 về việc mỗi tuần hỗ trợ giúp đỡ 1 đến 2 thôn thực hiện xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu, xây dựng vườn mẩu,  Hội nông dân xã Đức Lĩnh đã phát động phong trào và tuyên truyền rộng rãi trong hội viên. Qua phát động, toàn Hội đã huy động được hàng trăm ngày công, giúp đỡ được 5/10 thôn tiến hành xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẩu, vườn mẩu.

Cụ thể tại các Thôn Bình Phong, Vĩnh Hội, Thanh Sơn, Tân Hưng và Mỹ Ngọc. Nội dung các công việc chủ yếu là tập trung phát sẻ hành lang giao thông, vệ sinh môi trường, xây bồn trồng hoa, trồnghàng rào xanh trên các tuyến đường. Bên cạnh đó, Hội viên nông dân xã Đức Lĩnh còn tổ chức giúp đỡ các hộ người già, hộ khó khăn, lao động chỉnh trang vườn hộ, trồng hàng rào xanh. Hội Nông dân xã Đức Lĩnh phấn đấu từ nay đến hết năm sẽ tiếp tục huy động hội viên ra quân giúp các thôn còn lại tiến hành xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẩu. Góp phần giúp xã Đức Lĩnh xây dựng thành công xã NTM kiểu mẩu.

                 Bích Hường - Văn Thanh

Rss