Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hội Nông dân thị trấn Vũ Quang huy động hội viên tham gia xây dựng đô thị văn minh

Hội Nông dân Thị trấn Vũ Quang phối hợp với các Tổ dân phố vừa tổ chức ra quân vệ sinh môi trường

Theo đó đã huy động hơn 300 cán bộ, hội viên nông dân và người dân ra quân làm vệ sinh môi trường, phát quang mở rộng hơn 400m đường giao thông; San lấp mặt bằng, làm các bồn hoa xây dựng đoạn đường xanh, sạch, đẹp với chiều dài 300m. Trong những ngày tới Hội Nông dân tiếp tục tổ chức lao động giúp hội viên nông dân xây dựng vườn mẫu, chỉnh trang vườn hộ.

Đây là những hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân Thị trấn Vũ Quang khóa III, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018-2023.                                                      

 Hồng Thanh

 

Rss