Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hội nông dân huy động 150 hội viên xây dựng NTM

Thực hiện khung kế hoạch tháng 5/2018 về xây dựng Nông thôn mới, đồng thời thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ 4, nhiệm kỳ 2018-2023, trong 2 ngày thứ 7 và chủ nhật vừa qua Hội nông dân các xã Đức Liên, Đức Bồng, Hương Điền và Thị trấn huy động gần 150 cán bộ, hội viên nông dân ra quân phát xẻ hành lang giao thông, kênh mương nội đồng, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên các nhà văn hóa thôn và trục đường thôn xóm.

Gần 60 cán bộ, hội viên nông dân xã Đức Bồng tham gia phát xẻ, phóng tuyến, khơi thông kênh mương, chống ngập úng tại khu vực Hói Cầu Động với chiều dài 500 m

Hội Nông dân xã Đức Liên huy động 20 cán bộ chi hội, BCH HND xã và giúp thôn Đồn Thượng và Hội Trung xây dựng bồn hoa, cây cảnh trục đường Ân Phú – Cửa Rào.

Ban chấp hành HND xã và hội viên nông dân thôn Kiều ra quân xây bồn hoa, trồng cây xanh khu vực nhà văn hóa thôn.

Sau thành công Đại hội Hội Nông dân các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2018-2023, đây là một trong những kết quả bước đầu của đợt phát động tiếp theo hướng tới chào mừng Đại hội Hội Nông dân huyện lần thứ IV và Đại hội Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018-2023.

Nguyễn Lương 

Rss