Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

Hội LHPN huyện nhiều hoạt động hướng tới kỷ niêm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019);

Lập thành tích chào mừng 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019) các cấp Hội phụ nữ huyện Vũ Quang đã triển khai nhiều hoạt động.

Tập huấn hướng dẫn ủ phân vi sinh cho Hội viên Phụ nữ

Hội LHPN các xã Đức Liên, Đức Lĩnh, Đức Giang, Đức Hương đã phối hợp với trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh tổ chức 06 lớp học nghề ngắn hạn về ủ phân vi sinh từ rác thải sinh hoạt, thu hút 220 học viên tham gia.

Hướng dẫn thực hành ủ phân vi sinh cho Hội viên Phụ nữ

Các lớp học có thời gian trong 01 tháng gồm 2 phần học: phần học lý thuyết và phần học thực hành. Sau khi hoàn thành khóa học sẽ giúp các học viên  nắm vững kỹ thuật về các bước sử dụng các loại phụ phẩm nông nghiệp và rác thải sinh hoạt để ủ phân vi sinh.

Hội PN Đức Giang vệ sinh môi trường " Con đường tự quản"

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng Nông thôn mới, các cấp Hội phụ nữ trong toàn huyện cũng đã huy động hội viên ra quân chăm sóc, xây dựng bồn hoa cây cảnh khuôn viên hội quán thôn, trong đó đã phát quang,  cuốc cỏ, quét dọn 06, giúp đỡ 01 hộ gia đình chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu .

Hướng tới kỷ niêm 89 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 – 20/10/2019); 09 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2011 – 20/10/2019), Ban Thường vụ Hội LHPN huyện sẽ tiếp tục phát động phong trào thi đua cao điểm Phụ nữ Vũ Quang tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh trong toàn huyện, nhằm góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, xây dựng vườn mẫu, khu dân  cư mẫu.

Thu Trang, Hội LHPN huyện Vũ Quang

Rss