Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng nông thôn mới

BCH Hội Nông dân xã Đức Hương giúp đỡ hội viên xây dựng vườn mẫu

Hội Nông dân xã Đức Hương vừa huy động các đồng chí ủy vien BCH hội giúp đỡ hội viên xây dựng vườn mẫu.

Các đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã giúp đỡ hội viên Phan Châu Tuấn – Chi Hội Hương Phùng làm đường bê tông

Để giúp hội viên nông dân đẩy nhanh tiến độ xây dựng vườn mẫu theo kế hoạch phát động năm 2017, nhất là những hộ khó khăn về nhân lực, Hội Nông dân xã Đức Hương đã huy động 11 đồng chí ủy viên Ban chấp hành Hội Nông dân xã giúp đỡ hội viên Phan Châu Tuấn – Chi Hội Hương Phùng san gạt mặt bằng, đổ 40m đường bê tông và làm rãnh thoát nước sinh hoạt, đồng thời trồng bổ sung và cắt tỉa hàng rào xanh xung quanh vườn hộ.

Theo kế hoạch, Ban chấp hành Hội tiếp tục quan tâm, đôn đốc, hướng dẫn và giúp đỡ các hộ còn lại theo khung kế hoạch. Phấn đấu từ nay đến hết tháng 11/2017 sẽ hoàn thành 9 vườn mẫu đã đăng ký.

Sỹ Lâm 

Rss