Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

VQG Vũ Quang quán triệt NQ số 37 của Bộ chính trị; biểu dương các điển hình tiên tiến

Sáng ngày 10/4, Đảng bộ Vườn Quốc Gia Vũ Quang tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 37, quy định số 11 của Bộ chính trị và quy định số 890 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên; tọa đàm chuyên đề trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và biểu dương các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, cán bộ, đảng viên đã được quán triệt sâu sắc các nội dung cơ bản của Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; quy định số 11 của Bộ chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những phản ánh, khiếu kiện của dân; quy định số 890 của Tỉnh ủy về trách nhiệm nêu gương trong cán bộ, đảng viên. Trong đó, khẳng định ý nghĩa to lớn của các Quyết định và quy định trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị. Đảng ủy, ban lãnh đạo VQG Vũ Quang cũng yêu cầu các cán bộ, đảng viên nắm rõ nội dung các Nghị quyết, quy định để áp dụng triển khai trong thực tiễn công việc, cuộc sống một cách nghiêm túc và có hiệu quả.

Cùng với quán triệt các Nghị quyết, quy định, cũng tại Hội nghị Đảng bộ VQG Vũ Quang đã tiến hành tọa đàm về chuyên đề trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, thời gian qua, việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nói chung và người đứng đầu nói riêng tại Đảng bộ VQG Vũ Quang đã có những bước chuyển biến tích cực trên các mặt tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tự phê bình và phê bình; quan hệ với nhân dân; trách nhiệm trong công tác; ý thức tổ chức kỷ luật và đoàn kết nội bộ… Quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đã có nhiều tấm gương ý thức trách nhiệm, tận tụy với công việc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào thành tựu đạt được trên lĩnh vực của đơn vị.

Trên cơ sở những kết quả cụ thể, kinh nghiệm trong việc thực hiện Chỉ thị 05, tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá, làm rõ các vấn đề về nhận thức vai trò và trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại các tổ chức đoàn thể của đơn vị thời gian qua. Đồng thời nêu những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp để tập trung thực hiện tốt việc nêu gương của người đứng đầu trong thời gian tới.

Cũng tại buổi tọa đàm, Đảng bộ VQG Vũ Quang đã biểu dương, khen thưởng 6 tập thể và 11 cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Lê Thủy- Thu Hương

Rss