Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đức Liên tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2019

Sáng ngày 9/1, Đảng bộ xã Đức Liên đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tới dự có Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy và Đoàn công tác của huyện phụ trách xã Đức Liên.

Trong năm qua, Đảng bộ xã Đức Liên đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết Đảng các cấp, nâng cao trình độ nhận thức và lý luận chính trị. Chú trọng công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát cán bộ, đảng vien và tổ chức Đảng. Công tác dân vận của Đảng được quan tâm chỉ đạo cả về  chiều rộng lẫn chiều sâu. Các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần cùng địa phương hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Nét nổi bật là đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người đạt 33,5 triệu đồng/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 11%. Đặc biệt xã Đức Liên đã hoàn thành các tiêu chí và đạt chuẩn NTM vào năm 2018.

Phát biểu tại Hội nghị, Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy ghi nhận và biểu dương kết quả mà xã Đức Liên đạt được năm 2018.  Đồng thời chỉ đạo xã cần phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo thực hiện toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, quan tâm công tác phát triển đảng viên, đoàn viên, hội viên ở các Hội, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ; xúc tiến việc sưu tầm tư liệu và đẩy nhanh tiến độ xây dựng lịch sử Đảng bộ xã. Nhiệm vụ trọng tâm là tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, củng cố nâng cao chất lượng các tiêu chí. Xây dựng thêm các mô hình phát triển kinh tế, các khu dân cư kiểu mẩu, phấn đấu trong năm tới địa phương tiếp cận được các tiêu chí của xã NTM nâng cao.

Tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo huyện, Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã trao tặng huy hiệu Đảng cho các đảng viên nhiều năm tuổi đảng của Đảng bộ xã Đức Liên.

Đ/c Nguyễn Thị Hương, Bí thư Đảng ủy xã Đức Liên quán triệt chuyên đề tới các Đảng viên

Cùng ngày Đảng bộ xã Đức Liên cũng đã triển khai học tập chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh";  quán triệt, học tập Nghị quyết Hội nghị lần thứ  8, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

 

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss