Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đức Bồng: Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng

Sáng ngày 25/6, Đảng bộ xã Đức Bồng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tham dự có các đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, UVBTV - Trưởng ban dân vận Huyện ủy; Võ Đình Quang, UVBTV - Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy cùng đại diện các ban xây dựng Đảng Huyện ủy.

Nhiệm kỳ 2015 – 2020, cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ xã Đức Bồng đã nhận thức sâu sắc vị trí, tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng; thường xuyên đẩy mạnh tuyên truyền, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết của cấp ủy Đảng các cấp, nội dung quy định của Điều lệ Đảng. Công tác sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ đi vào nề nếp, chất lượng sinh hoạt từng bước được nâng cao; công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình chuyển biến tích cực.

Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng chỉnh đốn Đảng, các tổ chức đảng và đảng viên, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã có bước chuyển biến tích cực về tư tưởng, đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và trách nhiệm với công việc được giao. Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được thực hiện một cách sâu rộng, sáng tạo. Qua đó, nhiều tập thể, đảng viên đã phát huy tính tiên phong gương mẫu, xuất hiện nhiều mô hình điển hình trong phong trào phát triển kinh tế, xây dựng NTM; kỷ luật, kỷ cương của Đảng được tăng cường, vai trò lãnh đạo của Đảng trong hệ thống chính trị được phát huy.

 Đồng chí Nguyễn Quốc Đạt, UVBTV - Trưởng ban dân vận Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

 Việc chấp hành Điều lệ Đảng và các quy định của Đảng đối với tổ chức đảng, đảng viên đạt hiệu quả hơn; công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc, góp phần quan trọng trong việc hoàn thành các mục tiêu kinh tế – xã hội của xã Đức Bồng.

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đã nêu ra những ưu điểm, hạn chế trong công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng tại địa phương; phân tích,  làm rõ thêm về công tác xây dựng tổ chức cơ sở Đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; nâng cao công tác dân vận, phát huy dân chủ cơ sở, gắn với xây dựng NTM; phát huy vai trò của MTTQ trong giám sát và phản biện xã hội và xây dựng hệ thống chính trị... những khó khăn trong công tác quản lý đảng viên, công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên mới ở các chi bộ thôn, xóm...

Lê Thủy – Thu Hương

Rss