Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII

Sáng 6/12, tại Hà Nội, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII. Tham dự ở điểm cầu huyện Vũ Quang có đồng chí Lê Văn Hùng- Chủ tịch LĐLĐ huyện, các đồng chí trong BTV LĐLĐ huyện và cán bộ công đoàn cơ sở.

 Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường phát biểu khai mạc hội nghị trực tuyến

Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Bùi Văn Cường thông tin nhanh kết quả của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII và khẳng định đại hội đã có nhiều đổi mới. Hai lĩnh vực được đại hội đặt ra là tập trung nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho CNVC-LĐ để đáp ứng yêu cầu đất nước hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn đồng hành cùng Chính phủ nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, phát triển bền vững đất nước.

Trong thời gian 1 ngày, cán bộ chủ chốt công đoàn các cấp sẽ được học tập, quán triệt một số chuyên đề liên quan như: Tư duy mới và những vấn đề lớn của Nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII; đổi mới thực hiện chức năng đại diện cho người lao động, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong tình hình mới.

Điểm cầu trực tuyến tại huyện Vũ Quang

Bên cạnh đó, đại biểu công đoàn các cấp cũng được thông tin thêm về những điểm mới trong tổ chức, hoạt động công đoàn; củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của ban nữ công quần chúng; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công đoàn trong tình hình mới; xây dựng nguồn lực tài chính đủ mạnh trong tổ chức công đoàn; công tác thông tin tuyên truyền vận động CNVC-LĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại công đoàn…

Đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cho cán bộ công đoàn trên cả nước nhằm nâng cao nhận thức, triển khai thống nhất, sáng tạo các nội dung nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII trong thực tiễn công tác, góp phần xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn Việt Nam vững mạnh trong tình hình mới.

Lê Thủy- Văn Tịnh

 

Rss