Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Sáng ngày 11/10, UBND huyện Vũ Quang tổ chức hội nghị tổng kết 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân. Tham dự có đồng chí Phan Tiến Phú, Phó chánh thanh tra tỉnh và các đồng chí cùng đi trong đoàn; ở huyện có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư Thường trrực Huyện uỷ; Nguyễn Thái Hoà, Phó Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí Trịnh Văn Ngọc, Chủ tịch UBND huyện; Nguyễn Thiều Quang, Phó chủ tịch HĐND huyện; Lê Thị Thanh Hải, Chánh thanh tra huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Xác định công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện nên thời gian qua, huyện Vũ Quang luôn chú trọng thực hiện nghiêm túc theo đúng quy định Luật Tiếp công dân năm 2013. Trong 03 năm, huyện đã tiếp 967 lượt công dân, trong đó cấp huyện 210 lượt, cấp xã 757 lượt; tiếp nhận 2 vụ việc đông người kiến nghị, phản ánh, 4 vụ việc khiếu nại; tiếp nhận 126 đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hầu hết, các vụ việc và đơn thư công dân phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo chủ yếu về lĩnh vực GPMB, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tranh chấp đất đai.

Chủ trì hội nghị Tổng kết đánh giá 3 năm thực hiện Luật Tiếp công dân

Thực hiện quy định của pháp luật về tiếp công dân 2013, UBND huyện Vũ Quang đã bố trí địa điểm, phân công cán bộ và các trang thiết bị cần thiết để phục vụ công tác tiếp công dân từ huyện đến cơ sở. Cán bộ làm công tác tiếp dân đều có thái độ nhã nhặn, tôn trọng, hướng dẫn công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định. Sau các kỳ tiếp công dân định kỳ đều có thông báo kết luận để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xem xét; giải quyết các nội dung công dân khiếu nại, kiến nghị, phản ánh tại các kỳ tiếp công dân. Việc phối hợp giữa các ban ngành trong công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Nhờ đó, việc xử lý đơn thư được thực hiện kịp thời, đúng thời gian quy định

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận về những kinh nghiệm cũng như khó khăn, tồn tại, vướng mắc trong quá trình triển khai công tác tiếp công dân ở địa phương, đồng thời kiến nghị, đề xuất một số giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn nữa Luật Tiếp công dân trong thời gian tới.

Đồng chí Phan Tiến Phú, Phó chánh thanh tra tỉnh phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Tiến Phú, Phó chánh thanh tra tỉnh ghi nhận những kết quả đã đạt được trong công tác tiếp công dân của huyện Vũ Quang, đề nghị trong thời gian tới, các cấp chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tăng cường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật bằng những hình thức, nội dung phù hợp; tăng cường bồi dưỡng, tập huấn kiến thức, kỹ năng tiếp công dân cho cán bộ phụ trách; chú trọng công tác phối hợp giữa các ban ngành để giải quyết triệt để các vụ việc; tập trung làm tốt công tác hòa giải từ cấp cơ sở. Bên cạnh đó, cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong tiếp công dân; thực hiện tốt công tác thi đua - khen thưởng nhằm nhân rộng những cá nhân, tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ và kịp thời chấn chỉnh những cá nhân, tập thể vi phạm luật tiếp công dân.

Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho các tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện luật tiếp công dân 2013.

Tại hội nghị, UBND huyện đã trao giấy khen cho 3 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện luật tiếp công dân 2013.

Lê Thuỷ - Văn Tịnh

Rss