Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Thường trực Huyện ủy giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 11/2018

Sáng ngày 2/11, Thường trực Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 11 năm 2018. Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy chủ trì Hội nghị.

Tại Hội nghị, các Ban xây dựng Đảng, Huyện ủy đã đánh giá tình hình hoạt động cơ sở trong thời gian qua, trong đó đặc biệt phê bình các Đảng bộ xã, thị trấn chưa quan tâm đến công tác xây dựng Đảng ở cơ sở, chưa triển khai thực hiện quyết liệt các chương trình hoạt động tại cơ sở như triển khai thực hiện Nghị quyết 18,19 của ban chấp hành trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; công tác kiểm tra giám sát cuối năm, việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, công tác dân vận của Đảng. Văn phòng điều phối Nông thôn mới huyện cũng đã báo cáo tình hình  tiến độ xây dựng NTM các địa phương, nhất là các xã về đích NTM trong năm nay, các tiêu chí khó thực hiện như môi trường, nhà ở dân cư, thu nhập, xây dựng Khu dân cư kiểu mẩu, vườn mẩu.

Tại hội nghị, các đảng bộ, chi bộ trực thuộc đã báo cáo tình hình hoạt động thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua. Đặc biệt là công tác lãnh đạo chỉ đạo triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Những khó khăn tồn tại hạn chế và kế hoạch nhiệm vụ trong thời gian tới.

ồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu kết luận

Kết luận tại Hội nghị,  đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã thẳng thắn phê bình một số Đảng bộ trực thuộc đã thiếu sự quan tâm,  đôn đốc, kiểm tra trong triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm của địa phương, nhất là nhận thức về công tác xây dựng Đảng chưa đầy đủ, công tác lãnh đạo chỉ đạo phát triển đảng viên, xây dựng NTM chưa sâu sát, dẫn đến các mục tiêu nhiệm vụ không hoàn thành theo kế hoạch.

Đồng chí Phó Bí thư thường trực Huyện ủy cũng đã chỉ rõ những tồn tại hạn chế của một số cơ quan, đơn vị địa phương, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc cần bám sát nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả. Trọng tâm là tiếp tục tiển khai thực hiện Nghị quyết 18, 19 của Ban chấp hành trung Đảng khóa XII  về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Riêng 4 xã Hương Thọ, Đức Lĩnh, Đức Hương và Thị trấn Vũ Quang cần hoàn thành việc sáp nhập văn phòng cấp ủy với văn phòng UBND xã. Cùng với đó yêu cầu các Đảng bộ, Chi bộ tiếp tục triển khai nghiêm túc công tác chào cờ đầu tháng, không nên hình thức và cũng không nên quá cứng nhắc. Cần nâng cao chất lượng các cuộc họp, các đợt sinh hoạt, học tập Nghị quyết từ huyện đến cơ sở; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, lãnh đạo thực hiện tốt công tác dân vận, thực hiện công tác xây dựng NTM và một số nhiệm vụ trọng tâm khác.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss