Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Sắc xuân trên quê hương Đức Lĩnh

Đoàn kết trong Đảng, đồng thuận trong nhân dân nhân là yếu tố quyết định để Đảng bộ Đức Lĩnh thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng gắn với phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Đức Lĩnh lần thứ 29, trong năm qua BTV, BCH Đảng ủy đã xây dựng chương trình, kế hoạch công tác một cách cụ thể, sát thực; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo UBKT, các khối xây dựng Đảng, UBND, UBMTTQ và các tổ chức đoàn thể xây dựng quy chế làm việc và thực hiện quy chế phối hợp giữa các đơn vị, ngành, đoàn thể trong thực hiện nhiệm vụ. Chỉ đạo UBND xã xây dựng chương trình hành động, các đề án, kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới đảm bảo thực chất, hiệu quả. Định kỳ hằng tháng, hằng quý Ban Thường vụ tổ chức giao ban đánh giá những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để có phương án bổ cứu kịp thời, đúng trọng tâm, trọng điểm.

Mô hình sản xuất Cam theo tiêu chuẩn “Vietgap” ở xã Đức Lĩnh

 

          Năm 2018, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân, Đức Lĩnh đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 356 tỷ đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 38.11 triệu đồng/người/năm, tăng 3.77 triệu đồng so năm 2017. Cơ cấu sản xuất trong nông nghiệp chuyển dịch tích cực theo hướng khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế gắn với thị trường tiêu thụ. Các chính sách ưu đãi đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn tiếp tục phát huy hiệu quả thiết thực. Toàn xã có thêm 67 mô hình kinh tế cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm, nâng tổng số mô hình trên địa bàn đạt gần 400 mô hình. Cùng với phát triển kinh tế nông nghiệp, thương mại dịch vụ, xã Đức Lĩnh đã đẩy mạnh thu hút các nguồn lực đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học.v.v.. góp phần tạo thuận lợi cho nhân dân trong việc đi lại, lao động sản xuất, làm thay đổi bộ mặt nông thôn trên bước đường đổi mới. Dấu ấn nổi bật là hiện nay xã Đức Lĩnh đã đạt 20/20 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới theo Quyết định 05 của UBND tỉnh, 3 khu dân cư mẫu và 67 vườn mẫu, hoàn thành và vượt chỉ tiêu huyện giao.

Đội nghệ thuật quần chúng xã Đức Lĩnh tham gia hội diễn tại huyện

          Bên cạnh phát triển kinh tế, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Lĩnh luôn chú trọng phát triển văn hóa xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh. Chất lượng giáo dục đào tạo được nâng lên, trong năm có 13 em đạt học sinh giỏi tỉnh, hàng trăm em đạt học sinh giỏi huyện. Công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân được quan tâm đúng mức, tỷ lệ trẻ em được tiêm phòng đạt 99.8%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 90,16%; phong trào thi đua yêu nước được phát động thường xuyên, an sinh xã hội được đảm bảo, chính sách giảm nghèo bền vững được quan tâm đúng mức, không có hộ tái nghèo. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT diễn ra sôi nổi, rộng khắp, việc trùng tu, tôn tạo các di tích lịch sử văn hóa đã mang lại nhiều kết quả thiết thực.

          Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai đồng bộ, toàn diện; chất lượng sinh hoạt chi bộ không ngừng được nâng lên, công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ được được tăng cường; việc “đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả” được thực hiện theo đúng tinh thần Nghị quyết số 18 của BCH Trung ương Đảng khóa XII. Cùng với đó, Đảng bộ Đức Lĩnh luôn đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, tạo chuyển biến tích cực về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình trong đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, khơi dậy mạnh mẽ các phong trào thi đua hiến đất, hiến cây, tự nguyện đóng góp ngày công, nguyên vật liệu xây dựng nông thôn mới.

Trung tâm thương mại Đức Bồng và Đức Lĩnh ngày càng phát triển

Những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đức Lĩnh đã nỗ lực phấn đấu dành được trong năm 2018 là tiền đề quan trọng để Đức Lĩnh tiếp tục vươn lên thực hiện thành công mọi mục tiêu, nhiệm vụ trong thời gian tới. Nhiệm vụ trọng tâm được Đảng bộ xã xác định và tổ chức thực hiện là: Tiếp tục rà soát, đánh giá sau hơn 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 – 2020, nhất là các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các khâu đột phá, một số chỉ tiêu trọng tâm của Nghị quyết Đại hội đề ra; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trên các lĩnh vực chính trị, tư tưởng, đạo đức và tổ chức; quán triệt thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của TW, của Tỉnh, của huyện đảm bảo nghiêm túc, đúng kế hoạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng. Tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, nhân rộng các mô hình điển hình trong sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Một mùa xuân mới nữa lại về trên quê hương Đức Lĩnh. Nắng xuân ấm áp chan hòa, lòng người rạo rực sức xuân với nhiều niềm tin, dự định mới. Những thành quả trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh đang tạo đà chắp cánh để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đức Lĩnh tiếp tục nỗ lực vươn lên trong hành trang đầy đặn của riêng mình. 

         Võ Hải Ninh

  Bí thư, CT HĐND xã Đức Lĩnh

 

Rss