Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Quán triệt các nội dung Hội nghị TW 10, khóa XII và Chỉ thị 35 của Bộ chính trị

Sáng ngày 12/6, Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và Chỉ thị 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng cho cán bộ cốt cán toàn huyện. Dự và chỉ đạo Hội nghị có các Đ/c: Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện; Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy trực tiếp truyền đạt các nội dung chính Hội nghị trung ương 10 khóa XII. Theo đó, Hội nghị Trung ương 10 diễn ra từ ngày 16 - 18/5/2019 tại Hà Nội. Hội nghị đã thảo luận 4 nhóm vấn đề lớn; đồng thời thảo luận, cho ý kiến, đóng góp vào đề cương các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Ban Chấp hành Trung ương Đảng cũng đã xem xét, thảo luận về báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 đến Hội nghị Trung ương 10 và một số vấn đề quan trọng khác.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy truyền đạt các nội dung chính Hội nghị trung ương 10 khóa XII

Tiếp đó, các đại biểu đã nghe Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thiều Quang triển khai về một số nhiệm vụ xây dựng NTM, phòng chống dịch tả lợn châu phi.

Tại hội nghị, đại biểu cũng đã nghe Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay, việc thi hành điều lệ Đảng và các nội dung liên quan đến công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp; Nghe Ban tuyên giáo Huyện ủy triển khai Nghị quyết số 35 của Bộ chính trị khóa XII về “tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình hiện nay” và kế hoạch học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện nội dung Hội nghị Trung ương 10.

Đ/c Trần Đức Huyên, Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy quán triệt kế hoạch tổng kết công tác xây dựng Đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay,

Kết luận hội nghị, Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện yêu cầu cán bộ cốt cán toàn huyện tiếp nhận đầy đủ tinh thần, tài liệu hội nghị, các đề cương, chỉ thị; nghiên cứu kỹ để hiểu sâu sắc thêm các nội dung; quán triệt, lan tỏa đến tận cấp xã, cán bộ, đảng viên... Trong quá trình thực hiện, đồng chí bí thư cấp ủy phải trực tiếp quán triệt. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy dự chỉ đạo ở cấp xã.

 Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện kết luận hội nghị

Bí thư Huyện ủy cũng đề nghị, song song với công tác chuẩn bị đại hội Đảng, các phòng, ban, ngành, địa phương tiếp tục triển khai các nhiệm vụ kinh tế - chính trị - xã hội. Trước mắt, cả hệ thống chính trị cần tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi; chống hạn hán vụ hè thu; phòng chống cháy rừng; thực hiện chương trình giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tập trung giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án; đảm bảo an ninh trật tự toàn diện, an ninh nội bộ; kịp thời xử lý các vấn đề còn tồn đọng; tập trung đảm bảo an toàn, nghiêm túc cho kỳ thi THPT quốc gia sắp tới

Bích Hường – Quốc Lập

Rss