Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

MÙA XUÂN DÂNG ĐẢNG

Năm 2018 huyện nhà thực hiện các nhiệm vụ trong điều kiện chung có nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức. Song bằng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân Dân, huyện Vũ Quang đã giành được nhiều kết quả to lớn trên tất cả các lĩnh vực, đây là tiền đề quan trọng để huyện tiếp tục khai thác và phát huy giành được nhiều thành tựu hơn nữa trong năm tới. Nhân dịp đầu xuân mới 2019, BBT Cổng thông tin điện tử Vũ Quang đã có cuộc trao đổi với Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ (Đ/c PBT) về nội dung này!

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ  Vũ Quang

BBT: Thưa Đ/c, năm 2018 là năm huyện gặp khá nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức trong thực hiện các nhiệm vụ. Tuy nhiên Vũ Quang vẫn đạt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Vậy xin đồng chí cho biết khái quát kết quả nổi bật trong năm qua của huyện?

Đ/c PBT: Thứ nhất, trên lĩnh vực kinh tế - xã hội:  Năm 2018 với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân, kinh tế - xã hội của huyện có những chuyển biến tích cực và đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt 2.258 tỷ đồng, tăng 3,84% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, sản lượng lương thực có hạt đạt gần 12.500 tấn, tăng trên 22%, thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 36 triệu đồng. Thu ngân sách đạt trên 44 tỷ đồng, hoạt động ngân hàng đáp ứng nhu cầu vốn để phát triển kinh tế, xã hội. Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được chỉ đạo quyết liệt, có thêm 3 xã Đức Liên, Hương Thọ và Hương Quang đạt chuẩn NTM nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 10/11 xã, riêng xã Hương Điền chưa về đích nhưng đã đạt 17/20 tiêu chí.

An sinh xã hội được bảo đảm; các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa được tổ chức chu đáo; đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được cải thiện. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Thứ hai: Trên lĩnh vực xây dựng Đảng và hệ thống chính trị: Tập trung làm tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai theo các quy định của Trung ương, của tỉnh và huyện.

Triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 và 8 (khóa XII), Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” được triển khai theo hướng thiết thực, hiệu quả và sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

BBT: Trong rất nhiều kết quả đạt được, theo Đ/c thành tựu nào để lại dấu ấn rõ nét nhất?

Đ/c PBT: Năm 2018, huyện Vũ Quang đã giành được nhiều thành tựu quan trọng trên nhiều lĩnh vực; trong đó nổi bật và để lại dấu ấn đậm nét đó là giá trị các ngành kinh tế vẫn đạt khá cao. Thu nhập bình quân đầu người tiếp tục tăng. Thu ngân sách vượt dự toán tỉnh giao. Có thêm 3 xã  đạt chuẩn NTM, các xã đạt chuẩn không những giữ vững mà ngày càng được nâng cao. Đô thị Thị trấn Vũ Quang được triển khai đầu tư, xây dựng đồng bộ làm thay đổi rõ nét bộ mặt trung tâm kinh tế, chính trị xã hội của huyện.

Thu hút và khởi công xây dựng cầu Liên Hòa (xã Đức Liên) bắc qua sông Ngàn Sâu với số vốn đầu tư trên 73 tỷ đồng, đến nay đã hợp long và đi lại được. Dự án nhà máy sản xuất gỗ ván ép, ván thanh MDF - HDF của Công ty Thanh Thành Đạt được triển khai xây dựng lắp đặt đúng tiến độ, dự kiến vào đầu quý II/2019 sẽ đưa vào vận hành .

BBT: Những thành tựu mà huyện đạt được là hết sức to lớn và khá toàn diện. Vậy đồng chí hãy cho biết những nguyên nhân nào để chúng ta có được những kết quả đó?

Đ/c PBT: Có được những thành công trên là nhờ huyện đã triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tiếp tục khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế của địa phương. Đổi mới trong tổ chức sản xuất, chủ động, kiên trì trong việc xây dựng các mô hình sản xuất mới. 

Có sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt; sự gương mẫu, đi đầu của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tính tiên phong trong xây dựng các mô hình kinh tế, từ đó tạo ra bước chuyển mới trong sản xuất.

Chú trọng, đổi mới công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nhất là công tác cán bộ, từ đó tạo được sự đoàn kết, dân chủ cao trong Đảng, đồng thuận trong Nhân dân, đồng bộ trong hệ thống chính trị.

BBT: Năm 2019 là năm cuối thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu NQ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV nhiệm kỳ 2015-2020, để thực hiện tốt huyện nhà đã đề ra những chỉ tiêu phấn đấu, định hướng phát triển như thế nào trong năm tới.

Đ/c PBT: Năm 2019 là năm mở ra nhiều cơ hội nhưng dự đoán cũng không ít khó khăn thách thức. Vì thế, huyện tập trung ổn định và phát triển kinh tế, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng cao hơn năm 2018. Tiếp tục đầu tư đồng bộ hệ thống hạ tầng kinh tế - xã hội. Triển khai quyết liệt Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới, đưa xã còn lại đạt chuẩn NTM, tạo tiền đề để phấn đấu xây dựng huyện  đạt chuẩn NTM giai đoạn 2019-2020. Tập trung phát triển kinh tế với phát triển văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội. Tăng cường quốc phòng, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo. Trong đó huyện đề ra một số chỉ tiêu như sau.

Giá trị sản xuất một số ngành kinh tế 2.493 tỷ đồng (trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản 953 tỷ đồng, TTCN-XD 843 tỷ đồng, TM-DV 700 tỷ đồng). Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 39 triệu đồng/người/năm. Sản lượng lương thực: 11.500 tấn. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 36 tỷ đồng. Phấn đấu xã còn lại (Hương Điền) đạt chuẩn NTM; xây dựng xã Đức Hương hoàn thành xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; có 1-2 xã cơ bản đạt NTM nâng cao; có thêm 15 khu dân cư NTM kiểu mẫu và 150 vườn mẫu đạt chuẩn. Các xã đã về đích NTM tiếp tục củng cố, giữ vững hoàn thành các tiêu chí theo Quyết định 05 của UBND tỉnh.

Duy trì 100% trạm y tế xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Xây dựng mới 1 làng văn hóa, 5 cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa và tỷ lệ gia đình văn hóa tăng 1-2%. 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, 100% xã, thị trấn ổn định chính trị.

Tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tăng cường sự lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, nâng cao chất lượng, trách nhiệm và đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức.

BBT: Để thực hiện các chỉ tiêu trên, năm 2019 huyện đã đề ra những chủ trương, giải pháp và cách tổ chức thực hiện như thế nào?

Đ/c PBT: Để thực hiện các chỉ tiêu trên, huyện sẽ triển khai rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy hoạch theo ngành, lĩnh vực, vùng và sản phẩm chủ lực, quy hoạch phân khu thị trấn, quy hoạch xây dựng nông thôn mới... Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch.

Đẩy mạnh thực hiện Đề án cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông thôn mới. Tập trung chỉ đạo sản xuất theo hướng liên kết với doanh nghiệp. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện tốt chính sách phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại - dịch vụ. Phát triển các loại hình doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Triển khai thực hiện có hiệu quả chiến lược và các nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, dạy nghề. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở vật chất trường học, xây dựng trường chuẩn Quốc gia. Thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch về phát triển văn hóa, thể thao, du lịch.

Nâng cao chất lượng dịch vụ khám và chữa bệnh cho Nhân dân. Chủ động trong công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc các chính sách, quy định về đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.

Kết hợp giữa quốc phòng và an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, về tôn giáo, tập trung rà soát giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài.

Ban hành Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2019, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, các phòng, ban, ngành xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể, đề ra giải pháp đồng bộ, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt với quyết tâm chính trị cao.

Làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị. Tổ chức học tập, sơ kết, tổng kết thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương bảo đảm nghiêm túc. Thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05, trọng tâm là chuyên đề năm 2019 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tiếp tục thực hiện đề án Nghị quyết 18, 19 của các Đảng bộ theo lộ trình đã được phê duyệt. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong đảng. Đẩy mạnh việc đổi mới nội dung phương thức hoạt động Dân vận, MTTQ và các đoàn thể. Tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, hăng hái lao động sản xuất, học tập, công tác, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng địa phương, đơn vị.

Có thể thấy rằng trong niềm vui đón Xuân và kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng, mỗi đảng viên, mỗi cấp ủy nhận rõ hơn nhiệm vụ của mình, tạo bước chuyển mang tính đột phá trong thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ IV, Nghị quyết XII của Đảng. Tôi tin tưởng rằng, với truyền thống của mình, đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện nhà sẻ làm nên những mùa xuân tươi đẹp, mang sức sống thanh xuân của Đảng tiên phong.

BBT: Xin cảm ơn đồng chí đã có cuộc trao đổi hôm nay.

 

 

 

Rss