Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Huyện ủy Vũ Quang tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Sáng ngày 10/1, Huyện ủy Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đến dự có đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc sở KHCN; Đại diện các ban xây dựng đảng Tỉnh ủy. Các Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân - Bí thư Huyện ủy, Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy; Nguyễn Thiều Quang – Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trong năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh, sự giúp đỡ của các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh cùng với sự cố gắng nỗ lực của cấp ủy Đảng các cấp nên công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng có nhiều đổi mới và đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Năm 2019, bằng sự nỗ lực, đoàn kết thống nhất cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của Nhân dân, huyện nhà đã giành được nhiều kết quả rỗ nét trên tất cả các lĩnh vực. Giá trị sản xuất các ngành kinh tế đạt trên 2.348 tỷ đồng, tăng 1.38% so với cùng kỳ; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, Sản lượng lương thực có hạt đạt gần 12.647 tấn, tăng 1,44% so cùng kỳ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,2 triệu đồng, tăng 2,33 triệu đồng so cùng kỳ, đời sống vật chất, tinh thần của người dân từng bước được nâng lên. Thu ngân sách đạt hơn 26 tỷ đồng, 100% số xã đạt chuẩn NTM.

Các Đồng chí chủ trì Hội nghị tổng kết

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, khoa học công nghệ, giáo dục đào tạo tiếp tục được quan tâm chỉ đạo, một số chỉ tiêu vượt kế hoạch; Công tác chăm sóc sức  khỏe, an sinh xã hôi được quan tâm. Công tác văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông được triển khai thực hiện hiệu quả; Quốc phòng - an ninh, trật tự, an toàn xã hội được tăng cường và giữ vững.

Về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị huyện đã tập trung làm tốt tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức trong cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân. Công tác cán bộ được thực hiện đảm bảo dân chủ, minh bạch, công khai đúng quy trình, quy định. Các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của cấp trên được triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện hiệu quả; Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được cấp ủy Đảng các cấp thưc hiện thường xuyên; Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của đảng được thực hiện nghiêm túc; Công tác dân vận có nhiều đổi mới, hoạt động của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở có sự chuyển biến tích cực. từng bước phát huy được vai trò của mình trong xây dựng khối đoàn kết toàn dân, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền vững mạnh.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế, đồng thời nêu lên một số giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới….

Đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc sở KHCN phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu  chỉ đạo và kết luận tại hội nghị đồng chí Đỗ Khoa Văn - Giám đốc sở KHCN và đồng chí Nguyễn Thi Hà Tân, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà huyện đã đạt được trong năm qua nhất là đã phát huy tốt dân chủ, làm tốt công tác Dân vận từ đó đã xây dựng được khối đoàn kết, đồng thuận trong đảng, trong nhân dân.

Đ/c Nguyễn Thị Hà Tân, TUV - Bí thư Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Các đồng chí lãnh đạo cũng đã phân tích, làm rõ những mặt còn tồn tại, hạn chế, yêu cầu các địa phương cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Đặc biệt, Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nên  cấp ủy các cấp cần tập trung theo Chương trình, kế hoạch công tác, chuẩn bị, tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp, gắn với đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị.  Bên cạnh đó cần phải tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế . Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp kết cấu hạ tầng phục vụ tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh….

Làm tốt công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật trong đảng. Nhiệm vụ trước mắt là  cần huy động nguồn lực để thăm hỏi, tặng quà chăm sóc tốt tết cho người nghèo, gia đình chính sách;  tăng cường các giải pháp nhằm đảm bảo tốt an ninh chính trị trước trong và sau trong dịp tết, tập trung sản xuất đảm bảo theo lịch thời vụ.

Tại hội nghị Huyện ủy Vũ Quang  cũng đã khen thưởn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

Quốc Lập

 

 

 

 

Rss