Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Huyện ủy giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 11

Sáng ngày 8/11, Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy đã chủ trì Hội nghị giao ban công tác xây dựng Đảng tháng 11, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Tại hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc đã báo cáo công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị trong thời gian qua của cơ quan, đơn vị, địa phương. Theo đó, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy Đảng, tình hình chung toàn huyện tiếp tục đạt được nhiều kết quả trên tất cả lĩnh vực. Trong đó kinh tế tiếp tục tăng trưởng, văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, quốc phòng an ninh đảm bảo. Các địa phương đã và đang tiếp tục triển khai thực hiện việc cũng cố và hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Hiện tại, các Đảng bộ đang tập trung chỉ đạo Đại hội các Chi bộ trực thuộc, chuẩn bị mọi điều kiện để tiến hành kiểm điểm đảng viên, tổng kết công tác xây dựng Đảng cuối năm, đồng thời chuẩn bị phương án nhân sự, lấy ý kiến nhận xét nơi cư trú  và tại nơi sinh hoạt để tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với các ủy viên BCH đương nhiệm đang đủ tuổi tái cử và ứng cử viên BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tại hội nghị, các Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc cũng đã báo cáo thêm về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện nhiệm vụ tại cơ sở, nội dung các nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ thẳng thắn phê bình một số đơn vị triển khai thực hiện nhiệm vụ thiếu quyết liệt, dẫn đến một số chỉ tiêu chưa đạt và chưa hoàn thành. Nhất là trong đại hội chi bộ ở các Đảng bộ xã, thị chưa có sự thống nhất về chức danh, chế độ chính sách...

 Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực đề nghị các đơn vị tập trung giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo; tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng NTM và đô thị văn minh.

Về công tác xây dựng Đảng, cần tiếp tục chỉ đạo các Chi bộ tiến hành đại hội theo kế hoạch, đồng thời chuẩn bị đầy đủ, chu đáo cả về báo cáo và nhân sự cho Đại hội Đảng nhiệm kỳ mới. Trong báo cáo chính trị,  yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần xây dựng phụ lục, mẩu biểu, gửi về cấp trên trước thời gian quy định, trong đó có đánh giá, rà soát chỉ tiêu nhiệm kỳ, xây dựng tiêu đề báo cáo đại hội; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát cuối năm; Cần nâng cao chất lượng các cuộc họp, các đợt sinh hoạt, học tập Nghị quyết từ huyện đến cơ sở. Tổ chức tốt ngày hội Đại đoàn kết toàn dân, phân công Thường vụ phụ trách thôn xóm đến dự với nhân dân. Phát động phong trào thi đua và các hoạt động chào mừng 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm ngày hội quốc phòng toàn dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác chào cờ báo công đầu tháng và đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Bích Hường – Lê Thủy – Thu Hương

 

Rss