Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác Tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng 7/6 tại huyện Vũ Quang, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. Đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các ban xây dựng đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức cấp ủy các huyện, thị, thành phố. Ở huyện Vũ Quang có các Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, tổ chức đảng và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tham mưu theo đúng chức năng, nhiệm vụ, bảo đảm đúng nguyên tắc. Trong đó triển khai một cách đồng bộ, toàn diện công tác tổ chức xây dựng đảng về tổ chức, cán bộ, cơ sở đảng, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ... Tổ chức tổng kết các chỉ thị, nghị quyết đảm bảo chất lượng và thời gian. Kết quả nổi bật trong công tác tổ chức xây dựng đảng 6 tháng đầu năm nay đó là, ngành Tổ chức xây dựng đảng đã tham mưu cho cấp ủy các cấp triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác tổ chức cán bộ; đặc biệt là thực hiện đổi mới quy trình lựa chọn, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ theo hướng mở rộng dân chủ. Tiếp tục sắp sếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện tốt chủ trương sáp nhập thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ và bố trí nhân sự hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố theo hướng kiêm nhiệm chức danh…

Trên cơ sở ý kiến phát biểu thảo luận của các đại biểu, Hội nghị đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm sẽ được thực hiện trong 6 tháng cuối năm. Trong đó tập trung tham mưu xây dựng chương trình hành động, hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về “xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.

 Đ/c Phạm Hữu Bình – Bí thư  Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện báo cáo những kết quả nổi bật của huyện nhà sau gần 18 năm được thành lập, nhất là kinh nghiệm trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, công tác tổ chức, cán bộ tại huyện Vũ Quang.

Kết luận Hội nghị, đồng chí Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy yêu cầu Ban tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục tăng cường tham mưu thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI và XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đ/c Hà Văn Thạch – UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy phát biểu kết luận hội nghị

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát, đánh giá cán bộ. Tham mưu chỉ đạo thực hiện nghiêm túc quy trình nhân sự phục vụ công tác luân chuyển, điều động, bổ nhiệm cán bộ. Tiếp tục thực hiện chủ trương sáp nhập và kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động của thôn, tổ dân phố có quy mô nhỏ; tinh giản bộ máy cấp ủy và chính quyền cấp xã. Hướng dẫn, cụ thể hóa việc kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm đảm bảo chất lượng; đánh giá đúng thực chất tình hình tổ chức Đảng, đảng viên.

Bích Hường

Rss