Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng ủy Công an huyện Vũ Quang: Tọa đàm vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

Sáng ngày 17/5, Đảng ủy Công an huyện Vũ Quang đã tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề: Vai trò trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính Trị. Tới dự có đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy.

Với không khí cởi mở, dân chủ, tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã trao đổi ý kiến về vai trò, trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Các ý kiến nêu ra đã khẳng định: Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết của người đứng đầu các cấp là một nội dung quan trọng trong phương thức lãnh đạo của Đảng; là yêu cầu trọng tâm của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Liên hệ thực tiễn đối với Đảng bộ Công an huyện, các đại biểu cho rằng,  trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong các Chi bộ, nhất là người đứng đầu trong thời gian qua đã thực hiện tốt vấn đề nêu gương. Các đồng chí đã luôn đề cao trách nhiệm của bản thân, nêu gương về học tập, nghiên cứu lý luận chính trị; thực hiện tiết kiệm, chống tham nhũng lãng phí; phát huy dân chủ, xây dựng ý thức gần dân, tôn trọng nhân dân,  xây dựng văn hóa giao tiếp ứng xử của Cán bộ chiến sỹ; xây dựng mối đoàn kết nội bộ, tự phê bình và phê bình; ý thức, trách nhiệm trong công việc; việc đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác học trước, làm trước để nêu gương của người đứng đầu đơn vị là việc làm cần thiết. Đặc biệt đối với cán bộ chiến sỹ công an, việc nêu gương gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân, đó là: đối với mình phải cần, kiệm, liêm, chính; đối với đồng sự phải: thân ái giúp đỡ; đối với Chính phủ phải: tuyệt đối trung thành; đối với nhân dân phải: kính trọng lễ phép; đối với công việc phải: tận tụy; đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. 

Cũng tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã nêu lên những tồn tại, khó khăn, hạn chế trong việc thực hiện nêu gương và đề xuất các giải pháp, biện pháp khắc phục đối với Đảng ủy Công  an huyện để thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, đại diện Ban tuyên giáo Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy Công an huyện đề nghị các đồng chí trong Đảng ủy, Chỉ huy đơn vị, cấp ủy các chi bộ trực thuộc cần tập trung khắc phục các hạn chế, tồn tại liên quan đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; người đứng đầu các cấp phải nói đi đôi với làm, thực hiện bằng hành động cụ thể, xây dựng kế hoạch, có kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện, thực sự là gương sáng trong công việc cũng như cuộc sống hàng ngày để cán bộ chiến sỹ học tập, noi theo, góp phần xây dựng đơn vị Công an huyện ngày càng trong sạch vững mạnh, xây dựng người cán bộ chiến sỹ Công an bản lĩnh nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Tại hội nghị, Đảng ủy Công an huyện đã tặng giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giai đoạn 2016 – 2018.

Bích Hường

 

Rss