Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ xã Đức Giang tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 22; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị Quyết 25

Vừa qua Đảng ủy xã Đức Giang đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị Quyết 22 Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương khóa X; Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 25 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; triển khai chuyên đề “ Văn hóa Đảng”. Dự và chỉ đạo Hội nghị có Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy.

Đảng bộ xã Đức Giang hiện có 209 đảng viên, sinh hoạt tại 11 chi bộ. Sau 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TWcủa Ban Chấp hành Trung ương khóa X “ Về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên”. Đến nay, công tác xây dựng Đảng ở Đảng bộ xã Đức Giang có chuyển biến rõ rệt. Nhiều chi bộ đảng đã phát huy được vai trò hạt nhân chính trị ở cơ sở; lãnh đạo cán bộ, đảng viên thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự chỉ đạo của cấp uỷ cấp trên. Cấp ủy duy trì thường xuyên và đều đặn thực hiện chế độ sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ theo quy định Điều lệ Đảng. Nội dung sinh hoạt được đổi mới, đảm bảo nguyên tắc về tổ chức và sinh hoạt đảng, đảm bảo tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu trong Đảng; Đảng bộ thường xuyên đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng Chi bộ, Đảng bộ trong sạch vững mạnh, phát triển đảng viên mới, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Trong 10 năm qua đã kết nạp 42 Đảng viên mới.

Đối với Nghị quyết số 25, Qua 5 năm triển khai thực công tác dân vận của cấp ủy đã góp phần quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể vững mạnh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. Nổi bật là nhờ thực hiện tốt công tác dân vận trong tình hình mới nên năm 2016 Đảng bộ và nhân dân xã Đức Giang đã hoàn thành 20 tiêu chí xây dựng NTM, xã được công nhận đạt chuẩn NTM.

Cũng tại Hội nghị, Đảng bộ xã Đức Giang đã triển khai chuyên đề “văn hóa Đảng” năm 2018 đến toàn thể cán bộ, đảng viên.

Đc Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy Nguyễn Đăng Kỷ nhấn mạnh tầm quan trọng của Nghị quyết số 22 và 25 của BCH Trung ương Đảng. Qua đó đề nghị Đảng bộ xã Đức Giang tiếp tục quán triệt nghiêm túc, đầy đủ và kịp thời các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng về công tác dân vận.  Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo công tác dân vận. Các cấp ủy Đảng, Chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể cần đưa nội dung công tác dân vận vào chương trình, kế hoạch công tác hằng tháng, quý, năm. Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 22, trọng tâm là  phát triển cả về số lượng và chất lượng cán bộ, đảng viên. Đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế cận.Triển khai có hiệu quả chuyên đề “văn hóa Đảng” trong cán bộ, đảng viên.

Bích Hường – Văn Tịnh

 

Rss