Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ Thị trấn: Sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm

Sáng ngày 30/7, Đảng bộ Thị trấn Vũ Quang đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm.

6 tháng đầu năm, cùng với tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng,  tổ chức học tập đầy đủ các Chị Thị, Nghị quyết các cấp cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, Đảng bộ Thị Trấn Vũ Quang đã làm tốt công tác  tổ chức, đảng viên. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát. Chỉ đạo công tác dân vận của hệ thống chính trị hoạt động tích cực, hiệu quả. Hoạt động của bộ máy chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể đã bám sát nhiệm vụ, thực hiện có chất lượng và nề nếp. Kết quả trong tháng 6 đầu năm, Đảng bộ đã cử 9 đảng viên tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, tặng huy hiệu Đảng cho 6 đồng chí, xây dựng được 3 mô hình dân vận khéo, tiến hành 7 cuộc kiểm tra, giám sát trên các lĩnh vực.

Nhờ triển khai thực hiện tốt  công tác xây dựng Đảng nên kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn Thị Trấn Vũ Quang có nhiều chuyển biến tích cực. Kinh tế tăng trưởng khá, văn hóa xã hội có nhiều khởi sắc, an ninh quốc phòng đảm bảo. Về chương trình xây dựng đô thị văn minh, Thị trấn đã củng cố và nâng cao chất lượng các nhóm chỉ tiêu, trong đó chú trọng thực hiện phát triển kinh tế, xây dựng vườn mẩu, chỉnh trang công trình phụ trợ. Kết quả đã trồng mới 7 ha cây ăn quả, gần 40 ha rừng, có 10 hộ triển khai xây dựng vườn mẩu cấp huyện, vận động 75 hộ dân chỉnh trang nhà ở, vườn hộ, huy động gần 2.000 ngày công làm giao thông, nạo vét kênh mương, lòng lề đường, trồng mới 250 cây xanh bóng mát, cắm 26 biển báo giao thông...

Lãnh đạo thị trấn trao huy hiệu 30 và 45 năm tuổi Đảng cho 2 Đảng viên

Tại hội nghị, Đảng bộ Thị trấn Vũ Quang đã dành nhiều thời gian thảo luận, làm rõ hơn kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, đồng thời phân tích những tồn tại hạn chế. Qua đó đề ra các nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm. Nhằm mục tiêu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trong năm 2019. Đồng thời đã trao huy hiệu 30 và 45 năm tuổi Đảng cho 2 Đảng viên.

 

Bích Hường – Thu Hương

Rss