Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ cơ quan UBND huyên: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019

Chiều ngày 10/01, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ - Phó bí thư thường trực Huyện ủy.

Trong năm qua, Đảng bộ Cơ quan UBND huyện đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, duy trì tốt  lễ chào cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng công tác kiểm tra, giám sát.

Trong năm, Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan UBND huyện đã kịp thời chỉ đạo các chi bộ trực thuộc ban hành kế hoạch, chương trình công tác theo chức năng, nhiệm vụ chuyên môn, tham mưu Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Chỉ đạo các chi bộ trực thuộc tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020-2022.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực huyện ủy đã ghi nhận những kết quả mà UBND huyện đạt được trong năm qua, đồng thời yêu cầu cấp ủy Đảng Cơ quan UBND huyện tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của đảng viên, tổ chức Đảng trong phát triển kinh tế huyện nhà. Đặc biệt năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, năm tổ chức đại hội đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, nên cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ huyện; cùng với cần tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế. Huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh….

Tại hội cùng với thảo luận, làm rõ hơn kết quả đạt được, nghiêm túc nhìn nhận một số tồn tại hạn chế đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 Đảng bộ Cơ quan UBND huyện cũng đã khen thưởn cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ năm 2019.

 

Quốc Lập

Rss