Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ cơ quan Khối dân học tập chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh

Chiều ngày 7/3, Đảng bộ cơ quan Khối dân đã tổ chức Hội nghị quán triệt, học tập chuyên đề năm 2019"Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tại hội nghị, cán bộ, Đảng viên cơ quan Khối dân đã được nghe đồng Tô Minh Hoài - Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện truyền đạt các nội dung trọng tâm của chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.Trong tư tưởng Hồ Chí Minh, các quan điểm về “Nhân dân” là nội dung cơ bản và chiếm vị trí trung tâm. Vì thế, tôn trọng Nhân dân, phục vụ Nhân dân, chăm lo đời sống của Nhân dân là một trong những nội dung trọng yếu trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW.

Đối với Đảng bộ cơ quan Khối dân, thời gian qua, đơn vị đã thực hiện tốt việc học tập các chuyên đề đạo đức Hồ Chí Minh, xây dựng cho cán bộ, đảng viên ý thức tôn trọng nhân dân. Đặc biệt Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể là cơ quan tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên, đoàn viên và nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước nên việc “xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân” là việc làm hết sức quan trọng và cần thiết, nhất là trong giai đoạn hiện nay, Đảng bộ cơ quan Khối dân đang nghiêm túc thực hiện Nghị quyết Trung ương IV khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”.

Ngay sau khi học tập Nghị quyết, Đảng bộ cơ quan Khối dân sẽ xây dựng chương trình hành động, tuyên truyền sâu rộng trong tầng lớp nhân dân, trước hết là người thân, những người xung quanh mình về các nội dung chuyên đề, vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên nói chung và cán bộ, đảng viên Đảng bộ cơ quan Khối dân nói riêng.

Cũng nhân dịp này, Đảng bộ, Công đoàn cơ quan Khối dân đã tặng hoa chúc mừng Hội LHPN huyện và Hội Phụ nữ cơ quan Khối dân nhân kỷ niệm 109 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Bích Hường – Văn Tịnh

 

Rss