Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Xây dựng đảng

Đảng bộ Ân Phú: Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018

Sáng ngày 8/01, Đảng bộ xã Ân Phú đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Tới dự có đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy, đại đại diện các Ban xây dựng Đảng Huyện ủy, thành viên tổ công tác chỉ đạo xã Ân Phú.

Trong năm qua, Đảng bộ xã Ân Phú đã tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương, thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tổ chức quán triệt, học tập và triển khai nghiêm túc các các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp luật của Nhà nước, duy trì tốt  lễ chào cờ, kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, làm tốt công tác tổ chức, cán bộ và Đảng viên, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, chất lượng sinh hoạt Chi bộ ngày càng được nâng lên, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, chú trọng thực hiện công tác kiểm tra, giám sát. Bên cạnh đó, hoạt động của HĐND, chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội  đã bám sát nhiệm vụ, chủ trương của cấp ủy, nên tình hình kinh tế xã hội đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Trong năm tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 1.052 tấn, tăng 133 tấn so với kế hoạch, tổng đàn gia súc trên 2.000 con,  gia cầm trên 15.000 con, 474 đàn ong. Thu ngân sách trên địa bàn đạt 175% so với KH, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 33 triệu đồng/người/năm, có trên 90% gia đình danh hiệu gia đình văn hóa. Thành lập mới 01 Doanh nghiệp, 7 hộ sản xuât, kinh doanh cá thể, 12 vườn mẩu, xây dựng, mở rộng, làm mới  được gần 2km đường giao thông, kênh mương nội đồng, công tác giải phóng mặt bằng, quản lý nhà nước về đất đai, cải cách hành chính, nội vụ, tư pháp, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm tiếp tục được quan tâm và thực hiện có hiệu quả. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, an ninh quốc phòng được giữ vững.

Đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư thường trực Huyện ủy phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đăng Kỷ Phó bí thư thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy Đảng xã Ân Phú tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng; phát huy tinh thần đoàn kết thống nhất, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; đổi mới phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát huy vai trò của đảng viên, tổ chức Đảng trong phát triển kinh tế xã nhà.

Đ/c Nguyễn Đăng Kỷ, Phó bí thư Thường trực Huyện ủy trao huy hiệu 40, 45, 50 và 55 năm tuổi Đảng cho các Đảng viên.

Nhân dịp này, các Đảng viên cao tuổi đã được trao tặng huy hiệu 40, 45, 50 và 55 năm tuổi Đảng. Cũng tại hội nghị Đảng bộ Ân Phú đã trao tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018.

Quốc Lập

Rss