Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Vũ Quang ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

Cùng với cả nước, sáng nay 1/4 các xã, thị trấn trên địa bàn huyện miền núi Vũ Quang đã phát động lễ ra quân tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Dự lễ ra quân và tham gia giám sát, chỉ đạo ở tỉnh có Đ/c Nguyễn Hùng Mạnh – Phó Giám đốc Sở tài nguyên Môi trường, thành viên BCĐ của tỉnh phụ trách huyện Vũ Quang, ở huyện có Đ/c Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ cùng các thành viên BCĐ cấp huyện.

Xã  Đức Hương tổ chức lễ ra quân Tổng điều ra Dân số và Nhà ở

Cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện Vũ Quang được thực hiện tại 79 thôn của 12 xã, thị trấn với dự tính có 9.117 hộ dân và trên 28.000 khẩu.

Đ/c Nguyễn Thái  Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ  phát biểu tại lễ ra quân ở xã Đức Hương

Ngay sau lễ phát động, toàn bộ 43 điều tra viên chính thức cùng Ban chỉ đạo tỉnh, huyện, xã đã tiếp cận hộ dân, thu thập thông tin, liên quan đến các nội dung chính: thông tin chung về dân số; tình trạng di cư; trình độ học vấn và trình độ chuyên môn kỹ thuật; tình trạng khuyết tật; tình trạng hôn nhân; mức độ sinh, chết và phát triển dân số; tình hình đăng ký khai sinh của trẻ em; tình hình lao động - việc làm; thực trạng về nhà ở; điều kiện sinh hoạt cơ bản của hộ dân cư.Đây là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng thiết bị công nghệ thông tin triệt để bằng máy tính, điện thoại và mạng Internet với 100% số hộ và người.

Đ/c Nguyễn Thái  Hòa, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng BCĐ  đi kiểm tra, giám sát công tác điều tra

Nhờ được tập huấn quy trình tiếp cận cũng như sử dụng thành thạo công nghệ thông tin nên các điều tra viên tiến hành công việc thu thập thông tin nhanh chóng, chính xác. Các hộ dân cũng đã nắm rõ mục đích, ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc tổng điều tra dân số và nhà ở nên cũng  đã sắp xếp bố trí và dành thời gian để cung cấp đầy đủ các thông tin cần thiết, chính xác và đầy đủ. Giúp các điều tra viên hoàn thành nhiệm vụ.

Các điều tra viên tiến hành thu thập thông tin

Để cuộc tổng điều tra thành công tốt đẹp, trong ngày đầu ra quân, Ban chỉ đạo tỉnh, BCĐ huyện Vũ Quang  cũng đã đi cùng các điều tra viên, tiến hành giám sát, tham gia phỏng vấn và bổ cứu nghiệp vụ. Đồng thời tổ chức họp, rút kinh nghiệm cũng như động viên các điều tra viên tiếp cận hộ dân, thu thập thông tin và hoàn thành công tác tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn huyện theo đúng kế hoạch.

Trong buổi sáng ra quân, toàn huyện Vũ Quang đã tiến hành điều tra được 358 hộ dân, dự kiến cả ngày toàn huyện sẽ tiến hành điều tra được gần 800 hộ dân.

Bích Hường – Văn Tịnh

Rss