Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Trang bị chương trình OCOP cho đoàn viên thanh niên Vũ Quang

Sáng 22/11, Ban thường vụ Huyện đoàn phối hợp với Tỉnh đoàn, Liên minh HTX Hà Tĩnh tổ chức lớp tập huấn triển khai chương trình Ocop cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên trong huyện.

Tại buổi tập huấn hơn 100 ĐVTN đã được truyền đạt các nội dung như: Sự cần thiết, nguyên tắc của chương trình OCOP; bộ tiêu chí đánh giá, xếp hạng OCOP; nội dung chương trình OCOP, các chính sách hỗ trợ của Nhà nước về OCOP; quá trình thực hiện và kết quả triển khai chương trình OCOP tại Hà Tĩnh; các nội dung chính của Luật HTX năm 2012 và các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể của Trung ương và của tỉnh.

Thông qua buổi tập huấn nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về chương trình OCOP và phát triển kinh tế tập thể cho các ĐVTN; giúp ĐVTN vận dụng sáng tạo, phát triển các mô hình kinh tế theo chương trình OCOP trên cơ sở thụ hưởng các chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Qua đó, tạo ra những sản phẩm tốt, có thương hiệu, được chứng nhận sản phẩm OCOP, tạo thị trường bền vững cho sản phẩm nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho người dân.

Đề án OCOP Hà Tĩnh được xây dựng trên quan điểm lấy người dân làm chủ thể của quá trình thông qua HTX, doanh nghiệp vừa và nhỏ làm nền tảng tổ chức sản xuất; phát huy tính chủ động, tự tin, sáng tạo của cộng đồng, phát triển tuân thủ cơ chế thị trường, có định hướng, quản lý của Nhà nước; Nhà nước khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức phát triển theo chuỗi giá trị hoàn chỉnh. Từ đó, các địa phương xác định được các sản phẩm chủ lực, chuyển dịch từ sản phẩm nhỏ lẻ, manh mún trở thành chuỗi liên kết, tạo ra lợi nhuận bền vững”.

Xuân Hoàn – Văn Tịnh

Rss