Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Tổng kết công tác Khoa giáo năm 2018; triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Chiều ngày 10/01, Đ/c Phan Hồng Yến, UVBTV – Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện uỷ đã chủ trì Hội nghị tổng kết công tác Khoa giáo năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Dự Hội nghị đại diện các Ban Đảng Huyện ủy.

Năm 2018, các ngành trong khối Khoa giáo đã chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tich cực tham mưu triển khai các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình của Đảng và Nhà nước vào cuộc sống, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mình phụ trách. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi, rộng khắp thu hút được đông đao cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân tham gia; phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư được đẩy mạnh từ huyện xuống các thôn, xóm, TPD; công tác giáo dục và đào tạo đạt và vượt chỉ tiêu đề ra, chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học được nâng lên; hoạt động truyền thanh, truyền hình đáp ứng nhu cầu thông tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm... các đơn vị trong khối đã duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định; phối hợp nhịp nhàng trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Cùng voi đó công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội cũng được triển khai đồng bộ, tạo được sự thống nhất, đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an xây dựng nông thôn mới.

đồng chí Phan Hồng Yến, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy phát biểu kết luận

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phan Hồng Yến, Trưởng Ban tuyên giáo Huyện ủy đã biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các ngành trong khối vào thành tích của huyện trong năm qua. Về nhiệm vụ trong thời gian tới các ngành trong khối cần tập trung thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, chế độ thông tin hai chiều, triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về lĩnh vực mình phụ trách. Thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ Đảng viên nhân dân và dư luận xã hội, tham mưu với cấp trên để có biện pháp chỉ đạo kịp thời.

Đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện của quê hương đất nước; triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, Nghị quyết các cấp, đặc biệt là tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng phong cách Hồ Chí Minh gắn với học tập các chuyên đề trong năm 2019.

Quốc Lập

Rss