Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Kiểm tra xét công nhận cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018

Chiều ngày 31/10 Đoàn Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện Vũ Quang đã đi kiểm tra xét công nhận danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2018 tại Hạt kiểm lâm huyện.

Đoàn đã tiến hành kiểm tra hồ sơ cũng như kết quả các đơn vị báo cáo và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa trong thời gian qua; chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục đồng thời kiến nghị một số biện pháp để các cơ quan, đơn vị, tiếp tục duy trì thực hiện phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị văn.

Qua kiểm tra, đoàn ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đạt được trong phong trào xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hóa của đơn vị Hạt kiểm lâm huyện. Ngoài ra, các thành viên trong đoàn kiểm tra cũng kiến nghị một số biện pháp để đơn vị thực hiện hiệu quả phong trào xây dựng đơn vị văn hóa.

Sau khi kiểm tra và đánh giá, đoàn kiểm tra thống nhất đơn vị Hạt kiểm lâm đạt các tiêu chí để xét công nhận Đơn vị văn hóa năm 2018.

Bạch Tuyết (LĐLĐ Vũ Quang)

Rss