Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Họp triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Chiều ngày 8/11, UBND huyện, Ban chỉ đạo phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” họp đánh giá kết quả hoạt động trong thời gian qua và triển khai một số nội dung trong thời gian tiếp theo. Các Đ/c: Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện, Phạm Cẩm Hà – Trưởng phòng văn hóa cùng chủ trì cuộc họp.

Thời gian qua, huyện nhà đã quan tâm và chỉ đạo thực hiện tốt phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Qua đó có tác động tích cực đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Phát huy được tiềm năng và và huy động sức mạnh tổng hợp của mỗi người dân trong việc xây dựng huyện nhà ngày càng văn minh, giàu đẹp, tạo nên mối quan hệ gắn bó cộng đồng ở khu dân cư.  Thông qua các hoạt động của phong trào, đã xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa, cơ quan, đơn vị văn hóa...

Kết quả trong 10 tháng đầu năm, toàn huyện đã tặng hơn 4.000 suất quà, tạo việc làm, xuất khẩu lao động và hổ trợ được 47 đối tượng và xây mới 5 căn nhà cho hộ nghèo, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 9,4%. Toàn huyện xây dựng được 79 tổ hòa giải, 540 tổ liên gia tự quản, 720 tuyến đường do các tổ chức đoàn thể tự quản. Phong trào quần chúng đấu tranh phòng chống tội phạm gắn với 3 mục tiêu giảm tội phạm, giảm tệ nạn xã hội, giảm tai nạn giao thông ở các khu dân cư thường xuyên được tăng cường. Huyện cũng đã mở gần 100 lớp bồi dưỡng chính trị tư tưởng học tập nghị quyết cho cán bộ, đoàn viên, hội viên. Cùng với đó, huyện chủ động đẩy mạnh thực hiện môi trường văn hóa, thực hiện phong trào văn hóa, văn nghệ thể dục thể thao, hội thi, hội diễn sôi nổi từ huyện đến cơ sở. Ngoài ra các địa phương thực hiện nếp sống văn hóa văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở. Đến nay đã có 77/79 thôn, tổ dân phố, 58 cơ quan, đơn vị, 7/11 xã đạt danh hiệu văn hóa, hơn 8.350 hộ gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 93,2%...

Bên cạnh kết quả đạt được, tại cuộc họp các đại biểu đã nêu lên một số tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Thái Hòa, Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu kết luận

Kết luận tại cuộc họp, bên cạnh ghi nhận những kết quả đạt được trong thời gian qua, Phó chủ tịch UBND huyện Nguyễn Thái Hòa cũng thẳng thắn nêu ra một số tồn tại hạn chế tại các địa phương. Qua đó đề nghị trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương tiếp tục tuyên truyền, phổ biến quán triệt, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về phong trào “toàn dân đoàn kết đời sống văn hóa”; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 27- CT/TW của Bộ chính trị về thực hiện văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tiếp tục kết hợp chặt chẽ việc thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” với thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM, đô thị văn minh; tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án “xây dựng và phát triển văn hóa huyện Vũ Quang giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2025”.  Nhiệm vụ trước mắt là chỉ đạo bình xét gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố văn hóa đúng đối tượng. Đồng thời tổ chức kiểm tra quan quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa năm 2019, hướng dẫn tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao để chào mừng ngày hội đại đoàn kết ở khu dân cư năm 2019.

Bích Hường – Quốc Lập

Rss