Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm số 4

Sáng ngày 2/12, tại huyện Vũ Quang, Hội khuyến học tỉnh đã tổ chức hội nghị giao ban công tác khuyến học cụm số 4. Dự hội nghị có các Đ/c: Trần Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Nguyễn Xuân Trường – Phó Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh, Nguyễn Thái Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện.

Cụm thi đua số 4 Hội khuyến học gồm các huyện: Vũ Quang, Đức Thọ, Hương Khê, Hương Sơn. Thời gian qua, hội khuyến học các huyện trong  cụm số 4 đã có nhiều cố gắng trong đổi mới nội dung, phương thức, hình thức các phong trào khuyến học; tập trung làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, các văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập và học tập suốt đời, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Các phong trào khuyến học được tổ chức có hiệu quả, đặc biệt là hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường. Phong trào xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập, các mô hình khuyến học và hoạt động gây Quỹ Khuyến học, khuyến tài tại các địa phương được đẩy mạnh.

Tại hội nghị, các đơn vị cũng đã báo cáo thêm về kết quả hoạt động trong thời gian qua, những khó khăn, tồn tại trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời nêu lên các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh phát biểu chỉ đạo

Kết luận tại Hội nghị, ông Trần Thanh Bình – Chủ tịch Hội Khuyến học Tỉnh  yêu cầu Hội Khuyến học các huyện trong  cụm số 4 tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng; tiếp tục kiện toàn, củng cố tổ chức Hội và phát triển hội viên, đặc biệt là ở cơ sở. Tăng cường các hoạt động hỗ trợ giáo dục trong và ngoài nhà trường; xây dựng mô hình khuyến học ở các khu dân cư, xã, thị trấn; tích cực đẩy mạnh vận động tài trợ, hỗ trợ khuyến học theo chiều sâu; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức gây Quỹ Khuyến học. Tích cực tuyên truyền những tấm gương gia đình, dòng họ, cộng đồng khuyến học tiêu biểu. Tổ chức trao học bổng Quỹ khuyến học Nguyễn Du tháng 12; Xây dựng củng cố trung tâm học tập cộng đồng... Nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là tổ chức thành công Đại hội Hội khuyến học cấp huyện, tiến tới Đại hội Hội khuyến học  cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bích Hường – Thu Hương

 

Rss