Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ XV nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng ngày 5/11, BCH Huyện ủy tô chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát kinh tế, văn hóa - xã hội, Quốc phòng - An ninh; Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2018 và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Các Đ/c Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Đăng Kỷ, Phó Bí thư thường trực Huyện ủ; Nguyễn Thiều Quang, Phó Bí thư – Chủ tịch UBND huyện cùng chủ trì Hội nghị.

Trong 10 tháng đầu năm, dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của BTV, BCH  Huyện ủy và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị nên tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng trên địa bàn chuyển biến tích cực. Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 12.000 tấn; thu ngân sách trên địa bàn đạt 19.200 tỷ đồng.

Về thực hiện Chương trình xây dựng Nông thôn mới, đô thị văn minh trong tháng 10, công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ huyện đến cơ sở tiếp tục được duy trì, tăng cường, quyết liệt và triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực. Các xã đăng ký về đích năm 2018, đã tập trung chỉ đạo trong việc thực hiện khung kế hoạch, khối lượng các tiêu chí: Các xã Hương Thọ, Hương Quang, Hương Điền cơ bản đạt 14/20 tiêu chí, các tiêu chí còn lại đạt từ 70 - 95% khối lượng công việc.

Đ/c Phạm Quốc Thanh, Phó chủ tịch UBND huyện:  Thông qua dự thảo báo cáo đánh giá đánh giá, soát xét việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát kinh tế, văn hóa - xã hộ,  Quốc phòng - An ninh.

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT được tổ chức thường xuyên, sôi nổi, chính sách, an sinh xã hội được đảm bảo; công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được triển khai thường xuyên; tăng cường công tác kiểm soát dịch bệnh, VSATTP... An ninh trật tự, an toàn xã hội được đảm bảo.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đã tập trung tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trọng tâm của tỉnh, huyện nhất là xây dượng NTM; công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được Ban chấp hành Đảng bộ huyện quan tâm, tổ chức triển khai học tập đầy đủ các chỉ thị, nghị quyết các cấp cho cán bộ đảng viên; đẩy mạnh học tập đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Thực hiện tốt công tác tổ chức cán bộ, phát triển đảng viên và công tác kiểm tra giám sát....

 

Tại hội nghị các xã, thị trấn và Tổ công tác của BTV Huyện ủy phụ trách cơ sở cũng đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đặc biệt là xây dựng NTM, đô thị văn minh, tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu... Tuy nhiên bên cạnh kết quả đạt được, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế như: triển khai khung kế hoạch xây dựng NTM, đô thị văn minh một số xã chưa chưa quyết liệt nên một số lĩnh vực chưa đạt chỉ tiêu đề ra; kết quả thu ngân sách trên địa bàn còn hạn chế, đồng thời các đại biểu cũng đã nêu lên một số nhiệm vụ, giải pháp cần tâp trung thực hiện trong thời gian tới.

Đ/c Nguyễn Quang Điền Trưởng phòng nội vụ UBND huyện: Một số địa phương chưa chú trọng việc cải cách hành chính; Đề nghị các địa phương chấn chỉnh và thực hiện nghiêm túc….

Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện phát biểu kết luận

Phát biểu kết luận hội nghị Đồng chí Phạm Hữu Bình, Bí thư Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện đã thẳng thắn chỉ ra một số mặt còn hạn chế, phê bình một số địa phương chưa vào cuộc quyết liệt nên một số chỉ tiêu đạt quá thấp.  Yêu cầu trong thời gian tới các địa phương cần bám sát các nhiệm vụ và giải pháp đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế, xây dựng kế hoạch cụ thể, sát với từng ngành, lĩnh vực để triển khai thực hiện. Tiếp tục huy động tốt các nguồn lực phục vụ xây dựng nông thôn mới, đô thi văn minh; các địa phương cần đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền để mọi người dân hiểu được việc xây dựng NTM là lấy sức dân để làm cho dân, không chạy theo thành tích, làm đến đâu chắc đến đó. Nhất là tập trung đẩy mạnh xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu; tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên môi trường, tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, đặc biệt là nguồn thu từ đất; công tác an ninh tật tự, an toàn xã hội phải được đảm bảo. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hiện hiệu tốt Nghị quyết 18, 19 của BCH Trung ương....

Quốc Lập – Thu Hương

Rss