Số lượt truy cập

EmailPrintAa

Văn hóa - Xã hội

Hội khuyến học xã Đức Bồng tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2019 – 2024

Chiều ngày 2/8, Hội khuyến học xã Đức Bồng đã tổ chức đại hội đại biểu nhiệm kỳ 2019 – 2024. Tới dự có đại diện Ban Dân vận Huyện ủy, Hội khuyến học huyện, Hội Cựu giáo chức huyện.

Hội khuyến học xã Đức Bồng có 798 hội viên, với 8 chi hội thôn xóm, 5 chi hội dòng họ và 2 chi hội trường học. Nhiệm kỳ qua, Hội Khuyến học xã  thực hiện có hiệu quả vai trò nòng cốt trong việc vận động, phối hợp, liên kết với các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức trong triển khai thực hiện phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng các mô hình học tập cấp thôn và cấp xã. Phong trào xây dựng “Gia đình học tập”, “Dòng họ học tập”, “Đơn vị học tập”, “Cộng đồng học tập” đã được hội Khuyến học xã nghiêm túc triển khai thực hiện.

Đến nay toàn xã có 684 gia đình, 3 dòng họ, 6 thôn, 3 đơn vị đạt danh hiệu “học tập”. Trung tâm học tập cộng đồng của xã đã phát huy hiệu quả hoạt động, trong nhiệm kỳ đã tổ chức được 110 lớp tập huấn, dạy nghề cho hàng nghìn lượt người dân về kỷ thuật trồng trọt, chăn nuôi, xây dựng vườn mẩu... Hoạt động gây quỹ của các dòng họ khá tốt, tiêu biểu như dòng họ Lê Trọng quỹ khuyến học đạt 34 triệu đồng, quỹ khuyến học của dòng họ Nguyễn 15 triệu đồng, quỹ khuyến học các thôn, trường  học đạt hơn 2 triệu đồng trở lên. Từ nguồn quỹ này, hàng năm đã động viên, hổ trợ, tặng quà cho hàng trăm lượt học sinh, giáo viên ở các cấp học  có thành tích cao trong giảng dạy, học tập. Nhờ thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài, khuyến dạy nên đã  góp phần thúc đẩy phong trào học tập của xã nhà ngày càng phát triển, đời sống kinh tế xã hội của nhân dân được nâng lên.

Tặng giấy khen cho tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học khuyến tài

Đại hội khuyến học xã Đức Bồng đã đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới. Phấn đấu phát triển hội viên đạt tỷ lệ 85% dân số, gia đình hiếu học đạt gần 21%, giữ vững danh hiệu dòng họ khuyến học cho 3 dòng họ, xây dựng quỹ hội đạt từ 30-40 nghìn đồng/người/năm.

Đại hội đại biểu Hội khuyến học xã Đức Bồng đã bẩu 19 đồng chí vào BCH khóa mới, nhiệm kỳ 2019 – 2024, bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên.

Bích Hường

Rss